Helgheim: ruinen etter våningshuset 2003

I 2003 var det mindre kratt utenfor ruinen på bilde nr. 35445 fra 2020, og mye mindre kratt inne i den. Selve grunnmuren har holdt seg bra. I 2003 hadde det nok vært enklere å se hva som befant seg inne i de forskjellige rommene i kjelleren, men det var det ikke tid til den gang.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Okt 2020

Helgheim: ruinen etter våningshuset og trapp 2020

Av Odd Tore Saugerud

Ruinene er nå ganske begrodde, men på grunnlag av murene og et bilde fra 1951 er det mulig med ganske stor sikkerhet å si at dette var våningshuset. Grunnmuren sett ovenfra er vist på bilde nr. 35441. Bilde nr. 35446 viser ruinen fra omtrent samme vinkel slik den så ut i 2003.

03 Okt 2020

Helgheim: kløfta med Fagervannsbekken

Av Odd Tore Saugerud

Helgheim fikk sitt innlagte vann fra Fagervannsbekken. På orienteringskartet er det avmerket en brønn ved bekken, ca. 180 meter ovenfor våningshuset. Høydeforskjellen er ca. 17 meter, så det skulle bli brukbart trykk på vannet. Jeg tok turen oppover langs bekken i håp om å finne den, men våt myr og svermer av HLF (hjortelusfluer) gjorde at jeg sannsynligvis ga opp litt for tidlig.

03 Okt 2020

Helgheim: våningshuset på kløftekanten

Av Odd Tore Saugerud

Våningshuset på Helgheim lå nesten helt ute på kanten av den trange og ganske ville kløften som Fagervannsbekken renner gjennom. Det var bare en smal passasje utenfor og under et fremspring på en pilar. På dette bildet ser det ut som om det måtte ha vært fin utsikt mot Øyungen fra huset. Det skyldes at Oslo Skogvesen nå driver med omfattende flatehogst i området. Skogsmaskinene har kjørt over en av de nedre murene. Da det var beboere her, klaget de over tett skog uten utsikt, men skogvesenet ville ikke hogge den gang.