Spor etter håndboring

Den gamle veien langs Gjersjøelva ble anlagt før Alfred Nobels oppfinnelse dynamitt ble allment tilgjengelig. Jernbor ble drevet ned i berget for hånd, og borehullet ble deretter minert med svartkrutt. Atie peker her på spor etter et borehull.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Okt 2020

Elva og støtter til rørledningen

Av Odd Tore Saugerud

I øvre fall renner elva stri. På vestsiden går den gamle veien under stup med overheng, og mellom den og elva står støttene til rørledningen til kraftverket fra 1915 for det meste fortsatt oppreist.

09 Okt 2020

Kraftverksbygningen fra 1915

Av Odd Tore Saugerud

Ljans nedre mølle i øvre fall ble revet i 1914, og et elektrisitetsverk ble anlagt på samme sted. Det fikk vann gjennom en rørledning fra Nydammen. Fallhøyden var 15 meter, installert effekt 185 kW. Det ble nedlagt i 1962, og bygningen ble omgjort til bilverksted for familien Greger Strøm. Strøm var en stor fordentusiast og racerbilbygger, og Early Ford V8-klubben arrangerer hvert år et minneløp til bygningen. Vi snakket med yngste generasjon Greger Strøm, og han sa at nå blir også bilverkstedet nedlagt.

11 Okt 2020

Ødemørk neste

Av Nina Didriksen

Her er parkeringen, og så er det ca. 350 meter å gå til Ødemørkstua i Mossemarka.