Styggedalen: vindfall og utforsyklister

Den gamle spaserveien var tydeligvis ikke spennende nok for utforsyklistene, og er «forbedret» flere steder med hopp og alternative avstikkere. Denne dagen var de stor aktivitet og fart på de nyere sykkelstiene i dalsidene, men et følge (nybegynnere og instruktør) fant stien i dalbunnen passe krevende og krabbet og løftet seg frem der det var nødvendig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Nov 2020

Styggedalen: en gammel spaservei

Av Odd Tore Saugerud

I den trange delen av dalen er det tydelig at dette er en gammel oppbygd og planert vei. Søk i Vestre Aker historielags skrifter viser at den ble anlagt av Thomas Heftye sent på 1800-tallet for å lette adgangen for de spaserende til utsiktstårnet på Tryvannshøgda. Nå er den delvis sperret av flere vindfall, men fortsatt fremkommelig til fots og med sykkel for de som har tid til å gå av sykkelen og om nødvendig løfte den over stammene.

07 Nov 2020

Styggedalen: «himmelstigen» og enda en klopp

Av Odd Tore Saugerud

Det kryr av utforsyklister og utfordrende stier for disse i Styggedalen. Med et omgående veivalg i den bratte lia på vestsiden og en liten sklitur i gras og grus ned til bekken igjen, tok vi bakveien til kloppa på bilde nr. 35652. På bildet er neste klopp ved et stort vindfall. Mer interessant er vel vindfallet til venstre for denne, med påspikrete plankebiter og forvridd hønsenetting. Var dette en ekstra utfordring for syklister ut fra eller inn i dalen fra ryggen på østsiden? Lokale kilder sier at Eventyrstien til dels ble ødelagt av utforsyklister, som tok Frognerseterbanen opp og Eventyrstien ned igjen.

07 Nov 2020

Styggedalen: en medtatt klopp

Av Odd Tore Saugerud

Langs Styggedalsbekken, som kommer fra Øvresetertjern og renner i den trange Styggedalen, går det en opparbeidet, ganske fin og bred sti som noen steder kalles Kjærlighetsstien. Den gamle kloppa der den krysser bekken for første gang, var nå i dårlig stand: råttent, delvis manglende og løst dekke, skjev sideveis og meget glatt etter regn og tåke. Ikke en fristende start på turen inn i den trange delen av dalen. Denne stien er blåmerket på kartet, men i terrenget er blåmerkingen malt over med nøytral naturfarge.