Stupet ovenfor Busopphola

Busopphola er en dyp hule som ligger nesten rett syd for Solfjellstua, litt ovenfor den skarpe veisvingen mot nordvest på veien opp til Solfjellstua. Nå når løvet har falt av, er stupet ovenfor Busopphola igjen synlig bak rasmarka ned mot veien. Dette er også en meget benyttet vintersti for lokalbefolkningen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Des 2020

Nye Gommerud-utsikten

Av Odd Tore Saugerud

Ved foten av Eineåsen mot Gommerudbanen har til nå skogen stått høy og tett. Men nå har Løvenskiold snauhogd området, og åpnet opp for fri sikt til Kolsås-massivet, Oslofjorden og Tanumplatået med Kirkerudbakken. Som bildet viser, er det ikke direkte enkelt å ta seg frem i hogstfeltet, men på advarselsskiltet om skogsdrift lover Løvenskiold å rydde opp etter seg.

29 Nov 2020

Rim på stien

Av Erik Unneberg

Den blåmerkede stien mellom By og Holmevassbekken ligger kjempefint i terrenget, og det var fint å løpe her i ettermiddag på barfrosten. Stien var stort sett tørr, og litt rim her og der skapte bare litt vinterstemning førset søndag i advent. Det var også greit å løpe på Kampeseterveien, selv om den var isete en del steder.

29 Nov 2020

Torvtørkehuset på Semsmåsan

Av Nina Didriksen |

I gamle dager ble det tatt ut torv som ble tørket i slike hus. Dette huset ble satt opp av det lokale historielaget i 1994. I 1996 kom det opp en kjentmannspost her.