Gåtefullt forbudsskilt?

Dette skiltet langs løype 1194 (Heggsjø - Sørummyra) ble satt opp "til minne" om den gang løypekjører Nils Haugen satte fast maskinen i dette myrhullet, under et forsøk på å kjøre løype over til Klunken.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

15 Mar 2021

Disse høyspentmastene forsvinner snart! Nyt synet nå!

Av Jørgen Fog

I 2022 starter nedriggingen av høyspentlinjen og mastene som går forbi Løvlia til Bogstad/Smestad (den vestligste høyspentledningen i Marka). Det blir en begivenhet som mange vil sette pris på - visuelt. Men kraftgaten vil gro igjen og gi grunnlag for endring i løypetraséene. Det skal ikke legges ned jordkabel - nei, man skal greie seg med færre høyspentlinjer gjennom Marka! Bildet er fra traseen rett nord for Løvlia.

17 Mar 2021

Nyfrest ved Stokker gård

Av Simon J. Johansson |

17 Mar 2021

Nypreparert mellom Kirkebyvangen og Øyungen

Av Jarle Jensen |

Her over brua over Gjermåa.