Strandingsevja på Averøya

Jeg kom til et ca. 250 meter langt tynt tjern, her har jeg ikke vært før. Det ligger 80 cm høyere enn Tyrifjorden, i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. Et mulig skøytevann tidlig på sesongen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

24 Mar 2021

Gyrihaugen og Hole kirke

Av Morten Synstelien

Prøvde å få med både Gyrihaugen og Hole kirke på samme bilde. Rart å se at kirka er så nær Averøya.

24 Mar 2021

Klar himmel, hvit våris og sandstrand

Av Morten Synstelien

Det var mange ute i dag i det flotte været, men det blåste en del. Bildet er tatt mot nord, og selve Røsholmstranda ligger rett frem.

24 Mar 2021

Breien sett fra spissen på Averøya

Av Morten Synstelien

Her kommer Storelva ut, og vind fra syd lager råka stor. Utrolig store forskjeller på isen innenfor få meter! Vit hva du gjør om du skal utpå isen nå. Slik jeg oppfatter den, holder det ikke med godt utstyr, om du er lenger ut enn der du kan stå. Jeg avsto fra å sjekke, da jeg var alene.