Trygg is under vannet

Stakene står, så isen er nok trygg. Likevel valgte undertegnede en annen vei enn over vann i dag, det var nok 5-10 cm overvann.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

25 Mar 2021

To kohorter = med to selvstående gapahuker på tur

Av Morten Synstelien

Marka er flott, denne snauhugsten som er snart vokst igjen, har snart blitt til skog igjen. Men flott å komme seg ut og fyre et lite bål, lage litt mat og se på skyene. Dessuten er det sosialt. Disse små gapahukene koster ca. 400 kroner og gir ly for vinden. Raske å sette opp og ta ned. Noen sover i disse også, men da bør du ikke være altfor lang. Bildet er tatt like ved Bønnerudtjern.

27 Mar 2021

Mye vann etter regnet

Av Jørgen Øverbye

Bekken langs skiløypa gikk over sine bredder her langs Østre Aurtjern, det ble litt vassing for å komme seg forbi.

25 Mar 2021

Tilløp til måneskinn

Av Jørgen Øverbye

Her i skyggen av Barlindåsen var det nesten tørrføre, og dessuten stemningsfullt lys fra en sløret måne.