Demningen ved Auretjern

Helt i enden kan man fortsatt se lukebommen fra 1878. Lukehuset ser ut til opprinnelig å ha vært et tømmerhus, men er senere kledd med panel.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

05 Apr 2021

På skareføre ved Auretjern

Av Jørn Grøstad

Med skareføret i dag var det lett å komme seg rundt på Auretjern og bort til den 150 meter lange steindemningen.

05 Apr 2021

Kneikasetra siste dag i påsken

Av Jørn Grøstad

Den nedlagte Kneikasetra i Hole kommune trenger nok mer enn et strøk maling nå. Når man kommer inn til slike idylliske steder, tenker man fort på den tiden det bodde folk her, eller da Asbjørnsen og Moe gikk rundt og samlet eventyr.

05 Apr 2021

Mot vafler 2. påskedag

Av Jørn Grøstad

Når man står nederst i bakken ved Sørsetra og tenker på nystekte vafler og boller på toppen, er det lett å motivere seg til å ta turen opp denne bakken. Altfor mange snur her og går tilbake til Sollihøgda.