Sommerlig ved Torsætra

Mange hadde lagt søndagsturen til Torsætra kafé denne varme, fine søndagen i slutten av mai. Stedet ligger 500 moh., mens Torsæterkampen, som sees til venstre, rager ytterligere 300 meter, og vel så det i været.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Mai 2021

Kjente og ukjent steder i det fjerne

Av Nina Didriksen

Sikteplaten på Tjuvåskampen i Østre Toten viser navn på nær- og fjerntliggende steder, fra Rondane i nord, via Jotunheimen, Vikerfjell, Gausta, Lushaugen og mange flere, til Mistberget i sør. Fotografen kunne krysse av for å ha besøkt en god del, viste det seg.

30 Mai 2021

Vid utsikt fra Tjuvåskampen, 812 moh.

Av Nina Didriksen

Sikteplaten viser navn på nær- og fjerntliggende herligheter, fra Rondane i nord, via Jotunheimen, Vikerfjell, Gausta, Lushaugen og til Mistberget i sør. Blant mange andre, det var gøy å stå her denne siste søndagen i mai, og peke ut alle stedene.

30 Mai 2021

Mikrobibliotek på toppen

Av Nina Didriksen

På Tjuvåskampen har Østre Toten folkebibliotek satt opp en bokkasse. Litt dårlig utvalg per nå.