Trolsk utsikt fra Øyungskollen

Lette tåkeskyer hindret ikke den fine utsikten fra Øyungskollen. Vi ser så vidt demningen til venstre i bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Des 2012

Trikkeskinner nord for Vrangla

Av Erik Unneberg

Det var lite å utsette på preppingen av løypa på nordsiden av Vrangla i dag, ca. 480 moh. Ikke verst, med tanke på at dette er tidlig i desember.

04 Okt 2021

Fundament etter Pottemakerbroen

Av Odd Tore Saugerud

Pottemakerbroen lå omtrent ti meter oppstrøms dagens bru i Presteveien. Det var en hvelvbru bygget i 1838 av kalkholdig gråstein som forvitret ganske raskt. Fundamentene ble derfor forsterket med betongmur og påsprøytet betong. Brua var likevel i bruk til 1960-tallet.

04 Okt 2021

Spor etter kvernhuset ved Kvernfossen

Av Odd Tore Saugerud

Spredt omkring på berghylla nedenfor pilaren på bilde nr. 37894 ligger det flere mosegrodde steiner av regelmessig form. Dette er sannsynligvis rester etter fundamentet til kvernhuset. Dette må ha vært en krevende arbeidsplass, nærmest et juv. Det var nok en oppbygd sti/kløvvei ned dit, men den har rast ut nå. Adkomst nå er ned en bratt jordbakke med noe løsjord på toppen, nokså krevende, særlig når det er vått.