Kraftledningen Ringerike - Smestad: Hundre monstre som står for fall

En synd de fleste fotografer gjør er å ikke fotografere det som i øyeblikket er dagligdags, men som en dag vil være historie. Nyhetsoppslagene om at Statnett har startet rivingen av kraftledningen som går fra Ringerike over Krokskogen til Sørkedalen og videre til Smestad, gjorde at fotografen stoppet opp like nedenfor Sørkedalen landhandel for å si farvel til denne masten som snart er historie. Linjen ble satt i drift i 1928, og det manglet dermed bare noen få år på at den kunne feiere 100-årsjubileum. En mast like ved Wyllerløypa vil bli bevart som kulturminne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Nov 2021

Vinterstille i Båtstø

Av Nina Didriksen

Det var ingen båttrafikk eller annet liv å se i Båtstø denne mandagsformiddagen i november. Denne grenda ligger på østsiden av Hurumlandet, mellom Åros og Nærsnes. Det er flere slike små samfunn langs Oslofjorden, og vi fikk assosiasjoner til blant annet Kjøvangen (nord for Son), som vi kjenner godt.

08 Nov 2021

Kystpreget pynt i Båtstø

Av Nina Didriksen

På kaia i Båtstø har noen hengt opp gjenstander som avspeiler nærheten til kysten. Båtstø kalles også Høvik. Navnet finnes flere steder i landet, og båtstø betyr en opplagringsplass for båter. Vi gikk kyststien fra Åros til Elnestangen og overnattet på den nye DNT-hytta der.

06 Nov 2021

Huset i skogen

Av Nina Didriksen

På vei opp bakkene mot Korsvatnet gjelder det å snu seg og se nordøstover: Der titter et av husene på Snellingen frem blant grantrærne.