Fortsatt i skrinneste laget

Bymiljøetaten har gjort en flott jobb med myrrestaurering her ved Solemskogen. Nå som alt tømmer er fjernet, er det blitt riktig så pent. Undertegnede prøvde skiføret på skogsbilveien rundt myra, men det var litt mye grus.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

06 Des 2021

3,5 km rundløype er pakket på Harestuvannet

Av Lars Gulbrandsen |

Dert sporsettes så fort det legger seg litt mer snø på isen.

05 Des 2021

I nysnø og egne spor

Av Erik Unneberg

Deler av lysløypa på Vestmarksetra er dekket av kunstsnø, men en del av den må foreløpig klare seg uten. Her må man benytte manuelle spor gjennom den lille nysnøen som har kommet.

05 Des 2021

Kveldstur i lysløypa

Av Erik Unneberg

Dagene er korte nå, men i lysløypa på Vestmarksetra går det an å gå på ski etter mørkets frembrudd. Bildet er tatt med en isoverdi på 12 800.