Rundt en sving - ut på landet

På vei nordover legger vi tettbebyggelsen bak oss ved Brekkekrysset, vi runder en sving - og så er vi plutselig ute på bondelandet - i åpent og innbydende landskap innover Maridalen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Jul 2005

Vakkert kulturlandskap

Av Eivind Molde

Bybebyggelsen kan vi se langt der borte, men her inne i Maridalen er vi omgitt av et vakkert og frodig kulturlandskap. Dog er vi altså midt i landets hovestad!

03 Jul 2005

Maridalen

Av Eivind Molde

- Et frodig landskap med gårder helt ned til vannet. Maridalen har mye skog, mye dyrket mark - dette er et spennende kulturlandskap, der det finnes mange kulturminner. Dalen er innfallsport til Lillomarka og den sørlige delen av Nordmarka.

03 Jul 2005

Som et øye i dalen

Av Eivind Molde

Maridalsvannet ligger nederst i Maridalen, med store gårder helt ned mot vannet i nord og vest. På østsiden, der dette bildet er tatt fra, ligger Lillomarka - her går jernbanelinje og skogsbilvei nordover i lia ovenfor vannet. På hver sin side av åsen til venstre i bildet ligger Hammeren og Skar, to viktige innfallsporter til Nordmarka.