Lommedalen

Tettbebyggelse nederst, jordbruksland innover i dalen. Dette er Lommedalen, med Krokskogen i bakgrunnen. Guriby, By, Tobonn og Burudvann er populære startsteder for folk som skal innover i Marka på tur, både sommer og vinter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Jul 2005

En dukkert i Bogstadvannet

Av Eivind Molde |

Folksomt i dag - for det er sol og sommer ved Bogstadvannet. Bogstad badeplass ligger i vannets sørøstlige "hjørne".

03 Jul 2005

Gjennom åpne landskap

Av Eivind Molde |

Skogsbilveiene på Krokskogen er tilbakelagt, men det er ikke mer trafikk her i Sørkedalen enn at det er helt fint å fortsette turen på asfaltvei. Det går ennå en stund før man får bybebyggelse rundt seg.

03 Jul 2005

Sørkedalen

Av Eivind Molde |

Store gårder, åpent landskap - fint å fortsette sykkelturen nedover Sørkedalen. Mange starter turen inne på Krokskogen, som vi ser i bakgrunnen - for eksempel på Ringkollen eller Damtjern (Sykkelbussen har gått dit enkelte sesonger) - og kommer ned i Sørkedalen ved Skansebakken eller Sørkedalen skole. Skolen ligger skjult i skogholtet rett overfor den gule bygningen, der Samvirkelaget holder til.