Langs Gamle Kongevei

Denne skogsbilveien går fra Jonsrud i Lommedalen og videre til Kleivstua og Sundvollen. Den kalles også Gamle Ringeriksvei eller Krokskogveien. Fin sykkelvei!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jul 2005

Orkidé på Krokskogen

Av Erik Unneberg |

Flekkmarihånd (Orchis maculata) i blomst på Helvetesmyra. Denne orkidéen skilles lett fra de andre artene i marihåndfamilien ved at den har brune flekker på bladene. Den blir vanligvis 25-35 cm høy og vokser på fuktig mark og myr. Blomstringen er i juni og juli.

26 Jul 2005

Nå kommer multene i Marka

Av Erik Unneberg |

De første er allerede modne ved Helvetesmyra på Krokskogen!

26 Jul 2005

Midtskogen

Av Erik Unneberg

Midtskogen var et naturlig stoppested på Kongeveien på 1800-tallet, og fikk for øvrig skjenkerett for brennevin allerede i 1847! Ikke langt herfra ligger også Midtskogstenen som var kjentmannspost i 2000 – 2002. Stenen omtales av Oslo-bispen Jens Nilssøn, som i 1594 var på visitas til Hadeland og Hedemarken. Bispen med sitt følge stoppet ved stenen for å hvile, spise og skifte hester, før han ble geleidet videre til Norderhov av sognepresten. Midtskoggrana står rett ved veien - omkretsen i brysthøyde er over 3,5 meter!