Den Bergenske kongevei

Fra Den Bergenske Kongevei, her ved Langebru mellom Lommedalen og Krokkleiva. En artig og interessent rute, temmelig kupert og tildels meget bratt skogsvei.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Jul 2005

Hytlibakkene

Av Harald Christophersen |

Allerede i begynnelsen av forrige århundre snakket man (Fritz Huitfeldt) om å bygge hoppbakker i Rødkleivaområdet, også som arvtaker til Holmenkollbakken. I stedet ble imidlertid Hytliområdet valgt og etter 1914 ble tre bakker bygget her. Fremdeles eksisterer Nordre Hytli (Lille Hytli), en 30-metersbakke. Den mellomste Hytli var minst populær og grodde etterhvert igjen. Vi ser restene av Store Hytlis unnarenn der hvor løvtrærne har overtaket, Tryvann Skisenter til høyre.

18 Jul 2005

Båntjern

Av Harald Christophersen

Båntjern, et idyllisk og meget dypt badevann på Vettakollen

02 Jul 2005

Borgenkulpen

Av Harald Christophersen

Borgenkulpen ligger ved Bomveien mellom Midtstuen og Frønsvollstråkka. Det er et eutrofisk tjern; om noen år (50?, 100?) er det grodd igjen og blitt til en myr.