Slora

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Jun 2005

Sommer i Søttjerndalen

Av Harald Christophersen

02 Sep 2005

Den Bergenske kongevei

Av Harald Christophersen |

Fra Den Bergenske Kongevei, her ved Langebru mellom Lommedalen og Krokkleiva. En artig og interessent rute, temmelig kupert og tildels meget bratt skogsvei.

02 Jul 2005

Hytlibakkene

Av Harald Christophersen |

Allerede i begynnelsen av forrige århundre snakket man (Fritz Huitfeldt) om å bygge hoppbakker i Rødkleivaområdet, også som arvtaker til Holmenkollbakken. I stedet ble imidlertid Hytliområdet valgt og etter 1914 ble tre bakker bygget her. Fremdeles eksisterer Nordre Hytli (Lille Hytli), en 30-metersbakke. Den mellomste Hytli var minst populær og grodde etterhvert igjen. Vi ser restene av Store Hytlis unnarenn der hvor løvtrærne har overtaket, Tryvann Skisenter til høyre.