Skottakrysset - veiskille på Krokskogen

Skottakrysset ligger mellom Storflåten og Skamræk. Har man kommet sydfra (Skamræk) og er på vei inn i bildet, kommer man mot Damtjern (5 km) ved å ta til venstre. Ved å velge høyre retning kommer man enten mot Storflåten ved å følge veien videre nordover, eller mot Langlia hvis man holder øst i neste veikryss.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Okt 2005

Utsikt mot Kjerringkollen

Av Erik Unneberg

Kjerringkollen ligger på vestsiden av Nordre Heggelivann, og er her sett fra østsiden av vannet.

06 Okt 2005

Gråberget sett fra Gagnumseter

Av Erik Unneberg

Gråberget sett fra Vakerseter. Nordvest for Gagnumseter og Skamræk stiger Gråberget (midt på bildet) til værs, nesten 600 meter over havet.

18 Jun 2005

Slora

Av Harald Christophersen