Vak i Gopletjern

Fotografen hadde ikke tatt med fiskestang. Hvilken tabbe!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Okt 2005

Oktoberettermiddag ved Skotta

Av Erik Unneberg

Tjernet Skotta ligger litt vest for Skamræk. Som ved mange mindre vann i Marka er det en del siv og myrtorv langs vannkanten. Barskog (gran) dominerer i terrenget, men nede ved vannet trives bjerken som nå har inntatt høstfarger.

06 Okt 2005

Skottakrysset - veiskille på Krokskogen

Av Erik Unneberg

Skottakrysset ligger mellom Storflåten og Skamræk. Har man kommet sydfra (Skamræk) og er på vei inn i bildet, kommer man mot Damtjern (5 km) ved å ta til venstre. Ved å velge høyre retning kommer man enten mot Storflåten ved å følge veien videre nordover, eller mot Langlia hvis man holder øst i neste veikryss.

06 Okt 2005

Utsikt mot Kjerringkollen

Av Erik Unneberg

Kjerringkollen ligger på vestsiden av Nordre Heggelivann, og er her sett fra østsiden av vannet.