Løypepreparering

Løypepreparering ved Grønntjern

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

09 Des 2005

Svartbekkens kilde?

Av Petter Biong |

Her er utløpet av Svarttjern og jeg har lagd ny løype over bekken men ennå ikke rukket å bygge noen bro, det kan bli litt vrient for skiløperene og behov for å bygge en midlertidig bro nå til vinteren. Med den nye løypetraseen som er bygd i høst fra Svartbekken mot Mylla vil vi etter hvert lansere "Svartbekkrunden" som turforslag på Bislingåsens østside. Det blir ikke annet enn en provisorisk skilting til vinteren.

09 Des 2005

Nye spor Mylla sag - Grønntjern og Svartbekken

Av Petter Biong |

Vi har i høst etter at Lunner almenning har hogd ut tømmer og brukt løypa som driftsvei, rustet denne opp og fått en bedre og mindre snøkrevende løype på Bislingåsens østside, det er kort vei til Myllsdammen parkeringsplass, og vi har også lagd en ny løype ned til Svartbekken som vil bli tatt i bruk straks tømmeret er kjørt ut.

09 Des 2005

Ved Råkollen

Av Erik Unneberg

Løypen fra Elveli flater ut ved Råkollen. Heikampveien opp fra Elveli byr på en jevn og god stigning, nærmere 300 meter opp på 5 km. Men her oppe ved Råkollen går løypen over flatere myrterreng. Råkollen ligger nesten helt inntil løypen, men har sitt høyeste punkt så høyt som 528 m.o.h.