Solskinn over Gyrihaugflaka

Scooterløypen mellom Fjellseter og Gyrihaugen går over de vakre Gyrihaugflaka. Her møter man også løypen fra Kampevaddammen. Fra Gyrihaugflaka går det også løype til Skardtjern, men den var ikke gått opp i dag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Feb 2006

Huken seter i februar

Av Erik Unneberg

Velger man å gå scooterløypen mellom Gyrihaugen og Løvlia passerer man Huken seter (som tidligere het Gyrihaugseter) om man går traseen nord for Kapiteltjern. Den tidligere seteren var i dag inntatt av hyttefolk på vinterferie.

21 Feb 2006

Gamle bygninger på Fjellseter

Av Erik Unneberg

I området rundt Fjellseter finnes det både hytter og eldre bygninger som står på de gamle setervollene. Bildet viser en av de gamle setrene som scooterløypen fra Tverrelva passerer, en snau km syd for Grenaderløypen

21 Feb 2006

Strålende vinterdag på Mattisplassen

Av Erik Unneberg

Mattisplassen ligger i nordenden av Plassedammen. Herfra går det nå fine scooterløyper til Tverrelva, Kampevaddammen og Fjellsete