Rast i le

Vestmarka i bakgrunnen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

26 Mar 2006

God fart på Tyrifjorden

Av Oddvin Lund |

26 Mar 2006

Skruis på Holsfjorden

Av Oddvin Lund |

Noen ganger må rader av skruis forseres.

25 Mar 2006

Sinnersetra i marssolen

Av Line Mork

Sent i mars, men full vinter ved Sinnersetra enda. Lett skare, fint å gå også utenom alle spor.