Stidele og løypekryss ved Ingjerdsbrenna

Der skogsbilveien mellom Fjellseter og Stubdal passerer noen få hundre meter vest for Ingjerdsbrenna, er det både rød- og blåmerkede løyper østover og vestover. Herfra er det 2,5 km til Kampevaddammen, 3 km til Løvlia, 2 km til Fjellseter, 3,5 km til Gyrihaugen og 6,6 km til Kampeseter, alle sentrale Krokskogsteder.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Mai 2006

Sommersesong ved Ingjerdsbrenna

Av Erik Unneberg

Ingjerdsbrenna er et platå på Krokskogen nordvest for Kampevaddammen og nordøst for Fjellseter. Vinterstid går det scooterløype fra Kampevaddammen over Ingjerdsbrenna og frem til Grenadertraseen mellom Fjellseter og Løvlia, mens man i sommersesongen kan følge blåmerket sti den samme veien. Dette området er ganske åpent, og nå i midten av mai var nesten all sne i området smeltet bort.

14 Mai 2006

Bommen ved Tverrelva

Av Erik Unneberg |

Nå er sykkelsesongen i gang også i store deler av Krokskogen. På bildet ser vi broen over Tverrelva, der det går skogsbilvei på begge sider av Lomma ned til By eller Guriby.

14 Mai 2006

Blåveis ved Mattisplassveien

Av Erik Unneberg |

Skogsbilveien fra Guriby til Mattisplassen går på vestsiden av Lomma. Den er nå tørr og fin å sykle på, og fortsatt står det blåveis i veikanten. Bildet er tatt omtrent midtveis mellom Guriby Tverrelva, et par hundre meter etter at fotografen syklet over grensen mellom Bærum og Hole. Klikk på "Kart", så ser du hvor!