Krokskogens siste seter som var i bruk

På Retthellseter var det seterdrift helt frem til 1972. Dette var ikke bare en seter, men en setergrend der hele ti gårdsbruk setret. Man kan se spor etter flere av de revne husene på setervollen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Mai 2006

Stidele og løypekryss ved Ingjerdsbrenna

Av Erik Unneberg

Der skogsbilveien mellom Fjellseter og Stubdal passerer noen få hundre meter vest for Ingjerdsbrenna, er det både rød- og blåmerkede løyper østover og vestover. Herfra er det 2,5 km til Kampevaddammen, 3 km til Løvlia, 2 km til Fjellseter, 3,5 km til Gyrihaugen og 6,6 km til Kampeseter, alle sentrale Krokskogsteder.

14 Mai 2006

Sommersesong ved Ingjerdsbrenna

Av Erik Unneberg

Ingjerdsbrenna er et platå på Krokskogen nordvest for Kampevaddammen og nordøst for Fjellseter. Vinterstid går det scooterløype fra Kampevaddammen over Ingjerdsbrenna og frem til Grenadertraseen mellom Fjellseter og Løvlia, mens man i sommersesongen kan følge blåmerket sti den samme veien. Dette området er ganske åpent, og nå i midten av mai var nesten all sne i området smeltet bort.

14 Mai 2006

Bommen ved Tverrelva

Av Erik Unneberg |

Nå er sykkelsesongen i gang også i store deler av Krokskogen. På bildet ser vi broen over Tverrelva, der det går skogsbilvei på begge sider av Lomma ned til By eller Guriby.