Retthellseter en dag i mai

Med fin, sydvendt beliggenhet og god tilgjengelighet fra skogsbilveien fra Kleivstua er et besøk på Retthellseter å anbefale. Her er det mye kulturhistorie! Hole historielag prøver å ta vare på noe av det gamle setermiljøet. Retthellseter har trolig navn etter flate (rette) heller eller svaberg som det er mye av her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Mai 2006

Skigard ved Retthellseter

Av Erik Unneberg

Før var det vanlig med skigard rundt setervollene i Marka. Den var laget av 3-4 meter lange granklovninger (stokker delt på langs) som lå på snei. Klovningene var bundet sammen med tynne, bøyelige kvister, gjerne av brisk. På vollen på Retthellseter er det noen meter skigard som Hole historielag tar vare på.

14 Mai 2006

Retthellseter sett fra nord

Av Erik Unneberg

Den nedlagte Retthellseter har en av de største setervollene i Marka. Sommerstid kommer det beitende sauer her, noe som sikkert har bidratt til at vollen ikke har grodd igjen.

14 Mai 2006

Krokskogens siste seter som var i bruk

Av Erik Unneberg

På Retthellseter var det seterdrift helt frem til 1972. Dette var ikke bare en seter, men en setergrend der hele ti gårdsbruk setret. Man kan se spor etter flere av de revne husene på setervollen.