Målfossen går stri i disse dager

Målfossen i Katnoselva danner grensepunktet mellom tre fylker: Oslo, Buskerud og Oppland. Det er fortsatt sne i Marka enkelte steder i dette området, men den smelter nå og gir stor vannføring i fossen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Mai 2006

Vill, vakker og våt

Av Erik Unneberg

Det er nå stor vannføring i Katnoselva som renner mellom Katnosa og Store Sandungen. Spesielt heftig går det for seg ved Målfossen, der Oslo, Buskerud (Ringerike) og Oppland (Lunner) har felles grense. Det går blåmerket sti på vestsiden av fossen.

27 Mai 2006

Inn fra Tonsenhagen

Av Eivind Molde |

Her - helt innerst på Tonsenhagen - forbi skolen - starter skogsbilveien innover i Lillomarka.

27 Mai 2006

Badeliv ved Badedammen

Av Eivind Molde |

Selv om sommervarmen lar vente på seg, er det noen som lar seg overbevise av at det tross alt er sol. Det blir nok langt mer folksomt her ved Badedammen på Grorud etter hvert som varmen tar tak.