Sjeldenhet i Kjaglidalen

Kjaglidalen i Bærum har et svært rikt og til dels sjeldent fugle- og planteliv, og er definert som landskapsvernområde. En av dalens største attraksjoner er gulveisen, som finnes få andre steder i Norge. Ta gjerne en tur og se etter den, men plukk den ikke!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Jun 2006

Bjørum sag

Av Erik Unneberg |

Bjørum sag ble bygget i 1855, men har for lengst utspilt sin rolle. Isielva er demmet opp her, og damkonstruksjonene står fortsatt. Men juniskogen er nå i ferd med å sluke restene av sagbruket.

03 Jun 2006

Bekkeblom ved Isielva

Av Erik Unneberg |

Isielva renner gjennom Djupedalen og Kjaglidalen, før den ved Vøyenenga slår seg sammen med Lomma og blir til Sandvikselven. Langs elven er det en del løvskog med interessant botanikk. I noen uker nå har bekkeblom stått og lyst opp elvebredden.

31 Mai 2006

Svenådalens start

Av Amund Rasten

Svenådalens start ved Toso på Jevnaker. Herfra er det jevn stigning, med nesten 400 meters høydeforskjell.