Triller tørt

Et solid byggverk sikrer syklistene tørr passasje ved utløpet av Svartvann.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Jun 2006

Svartvann

Av Eivind Molde

Etter å ha tråkket opp mange, lange bakker fra Skoglund, flater veien ut, og man kommer etter hvert fram til Svartvann.

06 Jun 2006

Ringeriksporten

Av Eivind Molde

Ringeriksporten kalles gangbrua over E16 på Sollihøgda, hvor dette bildet er tatt. Og straks man har passert gjennom "porten", åpner det seg vakker utsikt mot Ringerike og Holsfjorden i nordvest.

06 Jun 2006

Sollihøgda

Av Eivind Molde

I de store høytidene kan nok trafikken her på E16 over Sollihøgda være betydelig tettere enn i dag. Men mange knytter helt andre ting enn trafikkork til dette stedet - det er jo et førsteklasses utgangspunkt for turer i to Marka-områder: Krokskogen (mot venstre i bildet) og Vestmarka.