Gammelt på Fjellsetra

Dette er en av de gamle bygningene som står på setervollene på Fjellsetra. Det finnes en rekke bygninger i dette området - en blanding av eldre hus og nyere hytter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2006

Fire veivalg

Av Eivind Molde |

Dette er et sentralt kryss for folk som ferdes med sykkel på Krokskogen. Bak oss har vi veien mot Damtjern og Åsa, foran mot høyre går veien mot Fjellsetra og Kleivstua (vi kan så vidt se Fjellseterbommen), mens venstre veivalg leder mot Tverrelva via Monsebråtan. Også en annen avstikker kan ses til venstre i bildet: alternativ fire er nemlig en opprustet trillesti til Løvlia.

10 Sep 2006

Øverst på Huken seter

Av Eivind Molde

Flere av de seks-sju bygningene på Huken seter brukes nå som hytte. De to husene på bildet ligger øverst på den gamle setervollen - i åpent og fritt landskap.

10 Sep 2006

Grønt på setervollen

Av Eivind Molde

Det er ingen seterdrift nå mer på Huken seter, så det er liten avsetning på gresset...