Søylen på Gleinåsen

På Gleinåsen på Hurumlandet står en granittsøyle med inskripsjonen D E G 1876. Den ble satt opp i forbindelse med Den Europeiske Gradmålingen, som betyr "bestemmelse av en meridian- eller parallellbues lengde i lengdemål (meter) og gradmål. Av disse bestemmelser i forening kan jordens størrelse, jorddimensjoner og jordens form utredes." Trigpunktet på Gleinåsen var et av 49 norske trigpunkter som inngikk i den norske delen av den europeiske gradmålingen. Søylen var post 2 i kjentmannsheftet for 2006-08. Ved siden av står en høy og sliten stake med trigpunktet i toppen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2006

Eksotisk

Av Nina Didriksen

Svelvik og Svelvikstrømmen er verdt et besøk etter plukking av post 1 og 2. Her er en gammel fiskeskøyte på vei nordover. Skal en over til selve Svelvik må en ta ferge, dét er en sjelden foreteelse på kjentmannstur!

10 Sep 2006

Langtvekkistan

Av Nina Didriksen |

Lengst i sørvest i kjentmannsheftet ligger Hurumlandet, med to poster. Her fra post 1, en stor gravrøys på Knivsfjellet. Røysa vitner om at det var et menneske av høy rang som var gravlagt. Den er senere besøkt av gravrøvere, og i disse dager kommer postjegerne.

10 Sep 2006

Bekkestua klargjort til vinteren

Av Torkel Kristoffersen

Ny skigard er satt opp rundt Bekkestua. Både serveringstedet og OOT s hytte. Ved for vinteren er kjørt frem, så nå mangler bare snø og skiløpere!