Kjentmannspost 45, 2006-2008

Rett øst for Østmarkskapellet ligger en milorghule fra krigens dager, her ble det gjemt våpen og annet utstyr uten at tyskerne fant det. På blåsti inn går du i typisk Østmarka på tvers-terreng: bratt opp og ned. Du kan lese mer om stedet i kjentmannsheftet og på www.kjentmannsmerket.org

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Sep 2006

DEG 1876

Av Kjersti von Krogh |

Post 2 i Kjentmannshåndboken 2006 - 2008 er Den Europeiske Gradmålingskommisjonens granittsøyle på Gleinåsen i Hurum. I Kjentmannshåndboken kan vi bl.a. lese følgende: "Trigpunktet på Gleinåsen var et av 49 norske trigpunkter som inngikk i denne gradmålingen. Punktene strakte seg fra Koster i syd til Verdal i Nord og innebefattet kjente fjelltopper som Gaustatoppen, Kolsås, Oppkuven, Spåtind, Tronfjell og Ronden." Vi anbefaler deg å lese mer om denne spennende posten i Kjentmannshåndboken.

14 Sep 2006

Svartvannsdammen i sensommersol

Av Kjersti von Krogh |

Post 24 i Kjentmannshåndboken for 2006 - 2008 Svartvannsdammen ble besøkt av 3 damer av eldre årgang (tilsammen 212 år) denne sensommerettermiddagen. Vi anbefaler deg å lese mer om denne posten i den nye Kjentmannshåndboken.

14 Sep 2006

Åssjøbrenna i sensommersol

Av Kjersti von Krogh |

Post 23 Åssjøbrenna i Kjentmannsboken 2006 - 2008 er et flott utsiktspunkt. I boken kan vi bl.a lese flg.; "På topp-platået er jordlaget så grunt at det gir karrige vekstforhold. Dette gjør at du føler deg på høyfjellet med et herlig rundskue. Du ser alle syvhundremetertoppene i marka, selv om Kollern skygger litt for Ringkollen. Går du syd på toppen , ser du tårnene på Tryvann og Varingskollen." Vi anbefaler deg å lese mer om denne posten i Kjentmannshåndboken.