Novembersol over Rottungen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Okt 2006

Kveld ved Dalbo

Av Erik Unneberg

Dalbo gård ligger under Kolsåstoppen, like ved Dælivann. I dette området er det populært å legge inn en tur, både for gående, joggende og ridende. Mange av hestene som går tur her bor på Dalbo. Bildet er tatt i en sen kveldstime, men takket være en eksponeringstid på to sekunder har kameraet klart å fange inn nok lys.

28 Okt 2006

Låven på Dalbo står fortsatt

Av Erik Unneberg

Låven på Dalbo gård ble bygget mellom 1857 og 1875 av eieren Erik Østby, som også var bestyrer på Bærums verk. Låven tilhører en periode da det var behov for å lagre store mengder høy for vinterfôring av husdyr. Den ligger midt ute på jordet, og grunnen til at den ikke ble bygget ved siden av de andre husene på gården, kan ha vært for å få en kort transport fra slåttene, samt å ha en sikkerhetsavstand i tilfelle brann. De fleste gårdene i området hadde flere låver, men i dag er svært få bevart. Låven på Dalbo har en sjelden og smekker konstruksjon som tyder på at en dyktig håndverker, ingeniør eller arkitekt har vært konstruktør. Sannsynligvis har bærekonstruksjonen blitt montert i større deler på bakken for så å bli reist opp og sammenføyd. Konstruksjonen hviler på 12 kraftige tørrfundamenter. De midterste er blitt forsterket og delvis erstattet.

28 Okt 2006

Kulturlandskapet nord i Dælidalen

Av Erik Unneberg

Høsten har satt sitt preg på det vakre området rundt Dælivann. Bildet er tatt en sen kveldstime noen titalls meter nordvest for vannet, og vi har den gamle låven på Dalbo til venstre i bildet. I bakgrunnen ruver Gardlaushøgda, og vi kan skimte en av bygningene ved Stein gård ved foten av denne. Ser man riktig godt etter på en forstørret versjon av bildet, anes litt av Gamle Ringeriksvei nedenfor (til høyre for) Stein gård.