Kjaglienga

Kjentmannshåndboken inspirerte meg til dagens tur. Da jeg tok posten Haugskollen, så jeg skiltet Rognlia, og tenkte at det var lenge siden sist - - - Hønefoss-buss til Bjørum sag, inn Kjaglia til Kjaglienga, opp til Rognlia og sydover til Solfjellstua og Rykkinn. Nødvendig utstyr er skyggelue, i dag var solen lav!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Nov 2006

Novembersol over Rottungen

Av Kjersti von Krogh

28 Okt 2006

Kveld ved Dalbo

Av Erik Unneberg

Dalbo gård ligger under Kolsåstoppen, like ved Dælivann. I dette området er det populært å legge inn en tur, både for gående, joggende og ridende. Mange av hestene som går tur her bor på Dalbo. Bildet er tatt i en sen kveldstime, men takket være en eksponeringstid på to sekunder har kameraet klart å fange inn nok lys.

28 Okt 2006

Låven på Dalbo står fortsatt

Av Erik Unneberg

Låven på Dalbo gård ble bygget mellom 1857 og 1875 av eieren Erik Østby, som også var bestyrer på Bærums verk. Låven tilhører en periode da det var behov for å lagre store mengder høy for vinterfôring av husdyr. Den ligger midt ute på jordet, og grunnen til at den ikke ble bygget ved siden av de andre husene på gården, kan ha vært for å få en kort transport fra slåttene, samt å ha en sikkerhetsavstand i tilfelle brann. De fleste gårdene i området hadde flere låver, men i dag er svært få bevart. Låven på Dalbo har en sjelden og smekker konstruksjon som tyder på at en dyktig håndverker, ingeniør eller arkitekt har vært konstruktør. Sannsynligvis har bærekonstruksjonen blitt montert i større deler på bakken for så å bli reist opp og sammenføyd. Konstruksjonen hviler på 12 kraftige tørrfundamenter. De midterste er blitt forsterket og delvis erstattet.