Lys i veikanten

Det er vår i Marka, og hestehoven gjør sitt beste for å lyse opp i skogen. Det klarte den fint på Krokskogen i dag, som her på skogsbilveien langs Store Lomma, i underkant av 2 km vest for Løvlia (i luftlinje).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Apr 2007

Tømmer langs veien

Av Erik Unneberg

Mange steder på Krokskogens skogsbilveier er tømmeret nå gjort klart for henting. Bildet er tatt rett nord for Fjellseter, nær grensen mellom Hole og Ringerike.

17 Apr 2007

Hestehov

Av Olav Harlem |

Hestehoven er blandt de første plantene som hilser våren. I grøfte og jordekanter finner du den. Dette eksemplaret lyste opp kveldsturen på Fossum.

17 Apr 2007

Jeg velger meg april!

Av Olav Harlem |

Våren er rekordtidlig i år. Store tepper av hvitveis dekker skogbunnen i de lavereliggende markene rundt Oslo. Dette bildet er tatt ved Fossum. I de høyestliggende områder er det fortsatt snø og skiføre. Jeg velger meg april!