17. maiflagging på setervollen

Hverken sykkelveier eller skiløyper går innom Øskjevallseter. Det er synd, for denne vakkert beliggende Krokskogseteren var i sin tid en av de største i Marka, og et besøk hit kan anbefales ved å ta blåmerket sti fra Bruløkka eller Mattisplassen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Mai 2007

Skardtjern sett fra nordsiden

Av Erik Unneberg

Den siste tiden er det blitt hugget en del ved Skardstjern. Det har ført til at det er bedre utsikt utover vannet enn tidligere. Bildet er tatt fra nordsiden. Vi kan ane skogsbilveien til venstre på bildet.

17 Mai 2007

Åker, sjø, skog og fjell

Av Erik Unneberg

Det er et variert utvalg av norsk natur man kan skue fra fra Kronprinsens utsikt. På bildet ser vi kulturlandskapet på nordsiden av Tyrifjorden med skogkladte åser bortenfor. I bakgrunnen troner fjellet i vest, som fortsatt bærer preg av at vinteren ikke helt har sluppet taket på toppene enda.

17 Mai 2007

Tyrifjorden til venstre, Steinsfjorden til høyre

Av Erik Unneberg

Dette bildet er tatt fra Kronprinsens utsikt like ved Kleivstua, og viser Sundvollen-området i fugleperspektiv på 17. mai.