Blåklokker i veien

Det kan kanskje se ut som om fotografen har havnet i en blomstereng, men dette er faktisk skogsbilveien som går midt mellom Vesleflåtan og Bleiksjøen. Her går Grenaderløpet forbi i februar. Bildet er tatt ca. 100 meter syd for Bleiksjøen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Aug 2007

Søndre Heggelivann sett fra Kustein

Av Erik Unneberg

Utsikten fra Kustein er vid i mange retninger. Mot sydøst har man god oversikt over Søndre Heggelivann.

01 Aug 2007

Snart slukt av skogen

Av Erik Unneberg

Det nederste huset på Vakerseter har etter hvert fått granskogen ganske tett innpå seg

01 Aug 2007

Øyentrøst ved Heggeliveien

Av Erik Unneberg |

Langs kanten av mange av Markas skogsbilveier er det nå rik vegatasjon. Blant markjordbær og blåkoll er det stedvis store mengder øyentrøst langs Heggeliveien. Denne planten blir ca 10 cm høy, mens kronbladene er noen få millimeter lange. Bildet er tatt litt nordøst for Øvre Lysedam.