Kampen - ikke lenger serveringssted

Noen mener at Kampen hører til Lommedalen fordi skogsbilveien fra Tobonn ender her. Samtidig er stedet vel forankret på Krokskogen. Tidligere var det servering for turfolk her, men dette er det nå slutt på. Både blåsti og skiløype er som en følge av dette lagt utenom gården. Bildet er tatt med telelinse fra en av åssidene i vest noen få hundre meter unna.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2007

Blå bekk fra Setervann

Av Erik Unneberg

Pent vær i dag gjorde at bekken sydvest i Setervann fikk en vakker blåfarge.

02 Sep 2007

Krusninger på Setervann

Av Erik Unneberg

Det var litt vind i dag, men ellers pent vær på Krokskogen. Setervann kunne by på små krusninger på en ellers blå vannflate.

02 Sep 2007

Furuskogen dominerer ved Bikkjevann

Av Erik Unneberg

Bikkjevann ligger noen hundre meter vest for Kampen. Rundt vannet er det myrområder med blåbærlyng og furuskog, men også et par hytter.