Kalle viser vei

.. snømannen - her ved Gjerdingdammen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

25 Nov 2007

Solskinn ved Rajebråtan

Av Alma Lillevold

Ikke mange innom her i dag ..

25 Nov 2007

Sagene på Åstjern

Av Rune Resset

Noen av husene rundt Åstjernanlegget omtales som "Vesle Sagene", siden Sagene skole disponerer det som leirskole mm. Disse bygningene blir trolig også lagt ut for utleie senere.

25 Nov 2007

Åstjern klargjøres for skiføre og gjester

Av Rune Resset

Vi får opp snøscooter til uken slik at vi er klare til å begynne å pakke snøen i løypene (tilrettelegging for løypeprepareringsmaskinen) så snart denne begynner å lave ned.