Jonsrud nord på Lunneråsen

Den nedlagte gården Jonsrud ligger helt nord på Lunneråsen, der det tipper nedover mot Roa. Her går det en løype ned til Kalvsjøtjernet og en annen over til Oppentjernet og med forbindelse til løypesystemet ved Svea

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

25 Des 2007

Oppen gård

Av Steinar Kjærnsrød

Ved Oppentjernet ligger to Oppengårder. På bildet ses den nedre gården. Dette er også det nordlige punktet for lysløypa på Svea, før den dreier sydover igjen. Herfra går det en vestlig løype nord for Oppentjernet og over til Jonsrud og videre til Stormyra

25 Des 2007

Hadeland våkner til liv 1. juledag

Av Steinar Kjærnsrød

Oppe ved Oppengårdene er det fritt utsyn over Hadeland, og vi skimter lysene på Gran og Hvalebykampen i bakgrunnen. Men 1. juledagsmorgen er det ikke mange som har stått opp ennå, og slett ikke ute på ski ..

25 Des 2007

1. juledagsmorgen ved Oppen

Av Steinar Kjærnsrød

På haugen ovenfor Oppentjernet kneiser en treklynge, og det er i ferd med å lysne 1. juledag. Her kan det se ut som det har vært en gammel bygning, eller kanskje tilmed en gravhaug? Vi kan la treklyngen symbolisere Nordmarkas ytterkant mot Hadeland