Opprydning foran Purvollen

Etter at det ble hugget ved Purvollen, er innsynet mot stedet blitt betraktelig bedre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jun 2008

Husene på Purvollen

Av Erik Unneberg

Den gamle finneplassen Purvollen ligger nå godt synlig fra sykkeltraseen nordvest for Damtjern.

29 Jun 2008

Markjordbær i tre faser av livet

Av Erik Unneberg |

Nå er markjordbærene modne mange steder i Marka. Her på skogsbilveien nord for Vesle Sandungen var de store (og gode!) også. Heldigvis var det også blomster og kart igjen, slik at sesongen kan vare litt lengre.

30 Jun 2008

Sommerfugl

Av Tom Stensaker |

Denne vakre sommerfuglen så vi i dag ved Skjelbreiavann.