Den gamle låven på Pålsætra

Det er høysommer, og smørblomster og andre sommerblomster gjør sitt best for å pynte opp rundt denne gamle bygningen på Pålsætra

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Jul 2008

På vei mot Rørmyra

Av Erik Unneberg

Skogsbilveien fra Gotterud til Rørmyra har god standard, selv om det er en del oppover. Her har vi kommet opp den siste bakken før Rørmyra, og kan velge mellom å sykle videre med ha blikket stivt rettet mot grusen eller å nyte utsikten over en del av Toten.

01 Jul 2008

Ned mot Hengedytjernet

Av Erik Unneberg

Hengedytjernet er ikke så lett synlig fra skogsbilveien som går like forbi, men oppe fra stien på nordsiden av tjernet er sikten bedre. Hvalebykampens karakteristiske profil skimtes i bakgrunnen.

01 Jul 2008

Høysommer ved Hengedysætra

Av Erik Unneberg

Det er frodig i området rundt Hengedysætra, og granskogen har kommet ganske langt inn på vollen etter hvert.