Midtsommernattsdrøm ved Rausjø

Vi ser Rausjø mot nordøst (mot demningen) en lys og fager sommerkveld, og kommer i hu at man ikke skal sove bort sommernatten!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Aug 2008

Fjordlinna til Røykenvik

Av Steinar Kjærnsrød

Grusvegen fra Røykenvik langsmed Randsfjorden kalles Fjordlinna. Gården på høyre side av vegen i bildet heter Aschim, og bildet er tatt fra vegkrysset Aschimlinna/Fjordlinna. Aschimlinna går herfra opp til Grinaker og flere av gårdene langs vegen bærer navnet Aschim.

31 Aug 2008

Tingelstad kirke

Av Steinar Kjærnsrød

Tingelstad kirke er en langkirke fra 1866 i Gran kommune. Kirken tok over for Grinaker stavkirke og gamle Tingelstad middelalderkirke (St. Petri), da en lovendring i 1851 krevde at 1/5 av en kirkes menighet skulle kunne være til stede ved gudtjenester. Den 5. juli 1865 ble kirkens grunnstein nedlagt av sognets ordfører, Amund Larsen Gulden, og den 5. desember 1866 ble den ferdige kirken innviet av sogneprest Søren Brun Bugge på biskoppens vegne. Den ble beregnet å skulle koste 9000 speciedaler. Første gudstjeneste ble holdt den 9. desember 1866 (2. søndag i advent), og samme dag ble også første begravelse utført. Kirken er bygd i teglstein som en langkirke i nygotisk stil. (Kilde: Wikipedia)

31 Aug 2008

Sølvsberget

Av Steinar Kjærnsrød

Et aldri så lite "Himmelbjerget" i det ellers flate Hadelandslandskapet ned mot Randsfjorden. Sølvsberget er faktisk 493 meter høyt. Bildet er tatt fra vegkrysset ved Hilden.