Utbygging på Åstjern

Stallen er blitt kiosk, resepsjon og kontor på Åstjern. Til vinteren kan solbærtoddy'n kjøpes og drikkes med skiene på ...

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2008

Bleiken stasjon med retning Gjøvik

Av Rune Resset

Til venstre skimtes Randsfjorden. Fra Bleiken st. til Åstjern er det om vinteren ca 12 km langs skiløypa. Man kan også sykle etter veien eller gå i terrenget etter blåmerket løype.

11 Okt 2008

11 Okt 2008

Ny demning er støpt i enden av Åstjernet

Av Rune Resset

Snart skal vannstanden heves 1 m., torv fjernes og badeplasser anlegges. I tillegg vil det neste vår settes ut et stort antall ørret fra et settefiskanlegg på Torpa.