En gammel setergrend på Krokskogen

Her er servering i vinterhelgene. Fint utgangspunkt er Sollihøgda, du kan velge mellom Djupdalsløypa, Toresplassløypa og Linjeløypa, alle en snau mil. Denne siste lørdagen før jul var føret en oppkjørt blanding av nattens våte nysnøfall og eldre litt grov snø. V60 fungerte bra.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Des 2008

Stille førjul ved Einafjorden

Av Steinar Kjærnsrød

Det er ikke mange timer dagslys på årets korteste dag. Her lengst nord i Einafjorden ved Sætervika langs vegen på vestsiden av vannet

17 Des 2008

Løypeskiltet ved Burås i Vestmarka

Av Erik Unneberg

Ingen prepping i løypen over Burås mot Sollihøgda i dag, men fint å gå her likevel med 2 cm kram nysne i sporene

17 Des 2008

Prepping i mildvær

Av Erik Unneberg |

Det var veldig fine forhold fra Skoglund i dag, til tross for at temperaturen lå på plussiden. Løypepreppingen var upåklagelig, som vanlig. Bildet er tatt på skogsbilveien i Brekkedalen, ca. 800 m syd for Skoglund, på vei til Mikkelsbonn.