Stupene ved Hauktjern

Her er det et klatre-eldorado om sommeren. Like nord for vannet er en fin isfoss, som det også ble klatret i i dag. Herfra renner en bekk ned i Nøklevann, og i vårløsningen er det et flott fossefall ved veien sør for Sarabråten.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

18 Jan 2009

Over Kroktjern

Av Torgeir Stenstad

Oppe i åsen ovenfor Lutvann ligger Kroktjern. I 1997 ble vann ført over til Puttjerna herfra vha slange; dette for å hjelpe på lekkasjene etter arbeidene med Romeriksporten. I dag er det ingen her, og vi løper over vannet på sikker is.

18 Jan 2009

Brua over Lutvannsbekken

Av Torgeir Stenstad

Her i nordre ende av Nøklevann har Friluftsetaten laget en flott bru. Ved flom er veien flere ganger blitt ødelagt, men nå er det god plass til frådende vannmasser.

17 Jan 2009

Huldrekjerka

Av Torgeir Stenstad

En mengde steinkolosser danner grotter og huler, noen også under vann, her på vestre side av Nøklevann.