Fint driv forbi Heggelia

Det var sno og sne i dag, men det forhindret ikke at mange var ute på ski i dag. Og det så ikke ut til å påvirke drivet til disse skiløperne at det var litt surt ute på Nordre Heggelivann. De så faktisk ut til å like det!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

18 Jan 2009

Stupene ved Hauktjern

Av Torgeir Stenstad

Her er det et klatre-eldorado om sommeren. Like nord for vannet er en fin isfoss, som det også ble klatret i i dag. Herfra renner en bekk ned i Nøklevann, og i vårløsningen er det et flott fossefall ved veien sør for Sarabråten.

18 Jan 2009

Over Kroktjern

Av Torgeir Stenstad

Oppe i åsen ovenfor Lutvann ligger Kroktjern. I 1997 ble vann ført over til Puttjerna herfra vha slange; dette for å hjelpe på lekkasjene etter arbeidene med Romeriksporten. I dag er det ingen her, og vi løper over vannet på sikker is.

18 Jan 2009

Brua over Lutvannsbekken

Av Torgeir Stenstad

Her i nordre ende av Nøklevann har Friluftsetaten laget en flott bru. Ved flom er veien flere ganger blitt ødelagt, men nå er det god plass til frådende vannmasser.