• darkblurbg
  Demningen ved Småvann

  I 1914 og tiden rett etter ble det av Bærums Verk Kraftverk (BVE) anlagt fire kraftverk i Trehørningsvassdraget/Lomma: Spikerbruksfallet, Vertshusfallet, Aurevann og Småvann. Småvann kraftverk utnyttet fallet i Småvannsbekken fra demningen i Småvann til Aurevann. Den opprinnelige dammen var en tø...

  Krokskogen - Hole, 04.06.2013 15:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen ved Småvann: overløp og bunnuttak

  Vannstanden i Småvanna var i dag + 1 cm, og det bølget over i overløpet. Men siden bunnluken sto delvis åpen for å sikre minstevannsføring i Småvannsbekken, rant det enda mer i demningens bunnuttak.

  Krokskogen - Hole, 04.06.2013 15:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rørledningen fra Småvann: enden i Aurevann

  Kraftverket i Småvannsbekken er på nordmarkskartet fra 1938 merket helt inntil bredden av Aurevann. Men Aurevann ble demmet opp med høyere demning da det ble drikkevannskilde for Bærum i 1960, og ruinene av kraftverket er under vann ved dagens vannstand. Denne betongstøtten er den sydligste som e...

  Krokskogen - Hole, 04.06.2013 14:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rørledningen fra Småvann: en rad betongstøtter der rørledningen krysset veien

  Rørledningen fra Småvann gikk ganske nær Småvannsbekken inntil den krysset Byveien til Kampesetra, men dreiet der av i samme skjæring som veien går i. Dette er betongstøttene som fortsatt er synlige på sydsiden av veien. Bilde nr. 19599 viser samme sted vinterstid.

  Krokskogen - Hole, 04.06.2013 14:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rørledningen fra Småvann: betongstøtter

  Rørledningen fra Småvann besto av rørseksjoner som var klinket i tverrskjøtene. Rørene er fjernet, bare noen rester av korrugerte plater som rørene lå på over støttene, ligger igjen her og der. Men fem gamle rørseksjoner er brukt som løp i stikkrenna der veien til demningen krysser Småvannselva,...

  Krokskogen - Hole, 04.06.2013 13:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Laulund på veg mot Burmavegen i Maridalen

  Laulund er et skogshusvære i Maridalen på veg mot Maridalsalpene. Nyttes nå av speidere.

  Nordmarka syd, 04.06.2013 12:54 - Per Sørhaug
 • darkblurbg
  På brua over Dausjøelva ved Berntsberg

  Her passerer stien over elva på ny bru. Tidligere passerte Grevevegen over elva på bru ikke langt fra dagens bru.

  Nordmarka syd, 04.06.2013 10:55 - Per Sørhaug

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 7 treff

#19595: Demningen ved Småvann

I 1914 og tiden rett etter ble det av Bærums Verk Kraftverk (BVE) anlagt fire kraftverk i Trehørningsvassdraget/Lomma: Spikerbruksfallet, Vertshusfallet, Aurevann og Småvann. Småvann kraftverk utnyttet fallet i Småvannsbekken fra demningen i Småvann til Aurevann. Den opprinnelige dammen var en tørrmurt dam, som i 1935 (gammelt bilde datert 1920 var feildatert) fikk et påbygg med uttak for rørledningen til Småvannskraftverket. Den fikk ny krone i betong senere. Ifølge arbeidere fra Asker og Bærum Vannverk ble demningen rehabilitert tidlig på 1990-tallet, men kronen kan også være fra 1960 da Trehørningsvassdraget ble drikkevannsreservoar.

 • 04.06.2013 15:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 457 treff
2 av 7 treff

#19596: Demningen ved Småvann: overløp og bunnuttak

Vannstanden i Småvanna var i dag + 1 cm, og det bølget over i overløpet. Men siden bunnluken sto delvis åpen for å sikre minstevannsføring i Småvannsbekken, rant det enda mer i demningens bunnuttak.

 • 04.06.2013 15:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 416 treff

3 av 7 treff

#19600: Rørledningen fra Småvann: enden i Aurevann

Kraftverket i Småvannsbekken er på nordmarkskartet fra 1938 merket helt inntil bredden av Aurevann. Men Aurevann ble demmet opp med høyere demning da det ble drikkevannskilde for Bærum i 1960, og ruinene av kraftverket er under vann ved dagens vannstand. Denne betongstøtten er den sydligste som er synlig etter rørledningen.

 • 04.06.2013 14:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 392 treff
4 av 7 treff

#19598: Rørledningen fra Småvann: en rad betongstøtter der rørledningen krysset veien

Rørledningen fra Småvann gikk ganske nær Småvannsbekken inntil den krysset Byveien til Kampesetra, men dreiet der av i samme skjæring som veien går i. Dette er betongstøttene som fortsatt er synlige på sydsiden av veien. Bilde nr. 19599 viser samme sted vinterstid.

 • 04.06.2013 14:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 322 treff

5 av 7 treff

#19597: Rørledningen fra Småvann: betongstøtter

Rørledningen fra Småvann besto av rørseksjoner som var klinket i tverrskjøtene. Rørene er fjernet, bare noen rester av korrugerte plater som rørene lå på over støttene, ligger igjen her og der. Men fem gamle rørseksjoner er brukt som løp i stikkrenna der veien til demningen krysser Småvannselva, se bilde nr. 20890. Støttene var murt opp av naturstein og deretter innstøpt i betong med en kvartsirkelformet vugge for røret.

 • 04.06.2013 13:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 289 treff
6 av 7 treff

#19696: Laulund på veg mot Burmavegen i Maridalen

Laulund er et skogshusvære i Maridalen på veg mot Maridalsalpene. Nyttes nå av speidere.

 • 04.06.2013 12:54 - av Per Sørhaug,
 • 354 treff

7 av 7 treff

#19695: På brua over Dausjøelva ved Berntsberg

Her passerer stien over elva på ny bru. Tidligere passerte Grevevegen over elva på bru ikke langt fra dagens bru.

 • 04.06.2013 10:55 - av Per Sørhaug,
 • 346 treff