• darkblurbg
  Horndalskulpen

  Horndalskulpen ligger langs scooterløypa Hammeren – Fagervann der løypa et øyeblikk flater ut etter utforkjøringen fra Båhusmyr. Igjen et gjengroingsvann, men dette bør ha mange år foran seg før det blir til gørrmyr.

  Nordmarka syd, 13.09.2013 17:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Båhushøgda 451 moh.

  Syd for Fagervann ligger Båhusmyr, og vest for denne en snau rygg som på eldre kart og nye turkart i stor målestokk kalles Båhushøgda. Her er varde og fin utsikt mot Oslogryta, og en umerket, men tydelig sti som etter hvert krysser scooterløypa Hammeren - Fagervann. Høyden 463 moh. sydøst for Fag...

  Nordmarka syd, 13.09.2013 17:35 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fagervann: en av de to hyttene som overlevde

  I sydenden av Fagervann står det fortsatt to hytter som overlevde rivingsbølgen i forbindelse med Maridalsvannet som drikkevann. Dette er den sydligste, med fin mur og grønn voll mot vannet. Den ser ut til å ha vært under oppussing, men det virker som om prosessen har stoppet opp.

  Nordmarka syd, 13.09.2013 17:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fagervann i kveldssol

  Fagervann bærer navnet sitt med rette. Her sett fra sydenden i kveldssol. Ikke rart at det har vært kjentmannsposter her både i det gamle og det nye opplegget, men da i nordenden, sist 1994-96.

  Nordmarka syd, 13.09.2013 17:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fagervann: en ruin langs østbredden

  Fagervann er en av kildene til Maridalsvannet. Etter at det ble bestemt at det skulle være Oslos drikkevannskilde, gikk man hardt til verks mot bebyggelsen i nedslagsfeltet. Her langs østbredden ble minst to hytter som lå tett inntil vannet revet.

  Nordmarka syd, 13.09.2013 16:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ei myr med svart kryss

  På orienteringskartet fra 1999 er denne myra nord for Øvre Svartkulp merket med et svart kryss, dvs. spesiell detalj. Men hva er nå dette, tynne stammer plassert parvis i rekker? Jeg har ikke funnet noen offisiell forklaring, men det kan se ut som om det har vært til hesjing av høy, og at denne m...

  Nordmarka syd, 13.09.2013 16:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Grisputten – snart et gørrhøl

  På orienteringskartet fra 1999 er Grisputten fortsatt tegnet som et lite myrvann. Som bildet viser, er den nå redusert til små myrputter omgitt av flytetorver. Av og til går gjengroingen raskt.

  Nordmarka syd, 13.09.2013 15:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Øvre Svartkulp

  Som navnet sier, ligger Øvre Svartkulp ovenfor Nedre Svartkulp, men i samme bekkedrag. Navnet Svartkulp kommer av at begge vannene er smale og omgitt av stup, slik at de ligger i skygge mye av dagen. Kjentmannspost i det gamle opplegget 1980.

  Nordmarka syd, 13.09.2013 15:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt mot Nedre Svartkulp

  Nedre Svartkulp er ett av småvannene i lia mellom Fagervann og Skjærsjøen/Skjærsjøelva. Et område der ikke mange går, og de som gjør det, følger helst merkede stier og/eller skiløyper. Men utenfor disse er det mye fin natur å oppleve, gjerne med et orienteringskart eller turkart i målestokk M 1:2...

  Nordmarka syd, 13.09.2013 15:12 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 9 treff

#20161: Horndalskulpen

Horndalskulpen ligger langs scooterløypa Hammeren – Fagervann der løypa et øyeblikk flater ut etter utforkjøringen fra Båhusmyr. Igjen et gjengroingsvann, men dette bør ha mange år foran seg før det blir til gørrmyr.

 • 13.09.2013 17:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 276 treff
2 av 9 treff

#20160: Båhushøgda 451 moh.

Syd for Fagervann ligger Båhusmyr, og vest for denne en snau rygg som på eldre kart og nye turkart i stor målestokk kalles Båhushøgda. Her er varde og fin utsikt mot Oslogryta, og en umerket, men tydelig sti som etter hvert krysser scooterløypa Hammeren - Fagervann. Høyden 463 moh. sydøst for Fagervann heter Lyberga.

 • 13.09.2013 17:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 595 treff

3 av 9 treff

#20159: Fagervann: en av de to hyttene som overlevde

I sydenden av Fagervann står det fortsatt to hytter som overlevde rivingsbølgen i forbindelse med Maridalsvannet som drikkevann. Dette er den sydligste, med fin mur og grønn voll mot vannet. Den ser ut til å ha vært under oppussing, men det virker som om prosessen har stoppet opp.

 • 13.09.2013 17:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 1330 treff
4 av 9 treff

#20158: Fagervann i kveldssol

Fagervann bærer navnet sitt med rette. Her sett fra sydenden i kveldssol. Ikke rart at det har vært kjentmannsposter her både i det gamle og det nye opplegget, men da i nordenden, sist 1994-96.

 • 13.09.2013 17:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 313 treff

5 av 9 treff

#20157: Fagervann: en ruin langs østbredden

Fagervann er en av kildene til Maridalsvannet. Etter at det ble bestemt at det skulle være Oslos drikkevannskilde, gikk man hardt til verks mot bebyggelsen i nedslagsfeltet. Her langs østbredden ble minst to hytter som lå tett inntil vannet revet.

 • 13.09.2013 16:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 624 treff
6 av 9 treff

#20156: Ei myr med svart kryss

På orienteringskartet fra 1999 er denne myra nord for Øvre Svartkulp merket med et svart kryss, dvs. spesiell detalj. Men hva er nå dette, tynne stammer plassert parvis i rekker? Jeg har ikke funnet noen offisiell forklaring, men det kan se ut som om det har vært til hesjing av høy, og at denne myra har vært ei slåttmyr, kanskje for Kamphaug?

 • 13.09.2013 16:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 313 treff

7 av 9 treff

#20155: Grisputten – snart et gørrhøl

På orienteringskartet fra 1999 er Grisputten fortsatt tegnet som et lite myrvann. Som bildet viser, er den nå redusert til små myrputter omgitt av flytetorver. Av og til går gjengroingen raskt.

 • 13.09.2013 15:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 180 treff
8 av 9 treff

#20154: Øvre Svartkulp

Som navnet sier, ligger Øvre Svartkulp ovenfor Nedre Svartkulp, men i samme bekkedrag. Navnet Svartkulp kommer av at begge vannene er smale og omgitt av stup, slik at de ligger i skygge mye av dagen. Kjentmannspost i det gamle opplegget 1980.

 • 13.09.2013 15:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 612 treff

9 av 9 treff

#20153: Utsikt mot Nedre Svartkulp

Nedre Svartkulp er ett av småvannene i lia mellom Fagervann og Skjærsjøen/Skjærsjøelva. Et område der ikke mange går, og de som gjør det, følger helst merkede stier og/eller skiløyper. Men utenfor disse er det mye fin natur å oppleve, gjerne med et orienteringskart eller turkart i målestokk M 1:20 000 eller større som veileder. Til Nedre Svartkulp fører en skogsbilvei, men vannet er omtrent usynlig fra denne grunnet tett kratt langs vestbredden. I lia litt ovenfor er det åpen skog og utsikt både til vannet og, i dette tilfellet, Grefsenkollen og bebyggelsen vest for denne.

 • 13.09.2013 15:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 420 treff