• darkblurbg
  Sulutjern i Osmarka med grasmyr og løypeskilt

  I ettermiddagssol var Sulutjern og myrene rundt ganske innbydende, og svalene (sulu(s) = svale) fløy lavt over vannet. Hvite og gule vannliljer på vannet, ellers mest grasmyr, men med forekomster av både rundbladet og smalbladet soldogg, og noen molter på utvalgte steder. Røsslyngfeltene hadde de...

  Nordmarka syd, 08.08.2017 17:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Røsslyng ved Sulutjern i Osmarka

  Fra tiden vi hadde hytte i Hedalen kjenner vi Suluvann (med Dreparhølen!) i Vassfaret, så da måtte vi naturligvis også innom Suluvann i Osmarka. Det som med en gang slo oss, var de store feltene med røsslyng i full blomst som lyste opp på nordsiden av vannet. Bildet viser bare en liten del av disse.

  Nordmarka syd, 08.08.2017 17:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt mot Kikutmassivet over Åbortjern i Osmarka

  I følge Markadatabasens eneste sommerbilde av Åbortjern i Osmarka er dette vannet som venter på vintersesongen. Men det er ikke så verst om sommeren heller: utsikt mot Kikutmassivet over fortsatt gule vannliljer, og på myrene i syd mer enn nok molter til å mette to mager. Men moltene begynner å b...

  Nordmarka syd, 08.08.2017 16:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Åpent lende

  Hogst forandrer landskapet. Det er blitt åpent langs veien mellom Damtjern og Åsa, etter at det er felt mange trær den siste tiden.

  Krokskogen - Hole, 08.08.2017 15:53 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Mosjøen i Østmarka

  Vi ser vannet mot nord, med Pølseberget lengst bak - fra en nydelig raste- og badeplass som kalles Sandbuktodden.

  Østmarka, 08.08.2017 15:43 - Lise Henriksen
 • darkblurbg
  Grønn foss i Fyllingselva mot Bjørnsjøen

  I forbindelse med oppgradering av elveløpet for fløting ble den brattere nedre delen mot Bjørnsjøen utsprengt og bunnen ryddet. Med dette ble det gode forhold for grønn begroing i løpet av sommeren.

  Nordmarka syd, 08.08.2017 14:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Skåmur i Fyllingselva mellom Løken og hengebrua

  Fyllingselva var allerede på slutten av 1700-tallet en viktig fløtningselv mellom Østre Fyllingen og Bjørnsjøen. I 1878 ble det bygget ny gråsteinsdemning ved Fyllingen, og resten av elveløpet ble oppgradert blant annet med denne lange skåmuren fra Løken og nedover. En skikkelig mur av tilhogd gr...

  Nordmarka syd, 08.08.2017 14:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hengebrua over Fyllingselva i froskeperspektiv

  Hengebrua over Fyllingselva er fotografert i mange vinkler fra før, men ikke i froskeperspektiv. Fra Aties ståsted er det et glimt av Bjørnsjøen gjennom den tette vegetasjonen langs elva.

  Nordmarka syd, 08.08.2017 14:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Beverhytte ved Løken i Fyllingselva

  Bilde nr. 25917 viser bevergnag ved Løken i Fyllingselva, og nevner også en beverhytte på sydsiden av vannet. Her er beverhytta litt til høyre for midten av bildet. Siden det ikke er ferske bevergnag ved vannet, er den nok fraflyttet.

  Nordmarka syd, 08.08.2017 13:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rundbladet soldogg i blomst på myra vest for Åbortjern i Osmarka

  Soldogg er små, uanselige insektetende planter med klebrige «fingre» på bladene. Ikke sjeldne, men lette å overse. To arter i Marka: rundbladet som på bildet, og smalbladet. De vokser gjerne mellom annen vegetasjon på meget våte steder og er vanskelige å fotografere. Akkurat dette eksemplaret er ...

  Nordmarka syd, 08.08.2017 13:02 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 10 treff

#27416: Sulutjern i Osmarka med grasmyr og løypeskilt

I ettermiddagssol var Sulutjern og myrene rundt ganske innbydende, og svalene (sulu(s) = svale) fløy lavt over vannet. Hvite og gule vannliljer på vannet, ellers mest grasmyr, men med forekomster av både rundbladet og smalbladet soldogg, og noen molter på utvalgte steder. Røsslyngfeltene hadde dessverre for det meste allerede kommet i skyggen av trærne, og er ikke fremtredende på bildet. Såpass idyllisk som dette er sommerstid, er det litt vanskelig å forstå hvorfor det bare var bilder av skiløyper herfra fra før.

 • 08.08.2017 17:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 182 treff
2 av 10 treff

#27415: Røsslyng ved Sulutjern i Osmarka

Fra tiden vi hadde hytte i Hedalen kjenner vi Suluvann (med Dreparhølen!) i Vassfaret, så da måtte vi naturligvis også innom Suluvann i Osmarka. Det som med en gang slo oss, var de store feltene med røsslyng i full blomst som lyste opp på nordsiden av vannet. Bildet viser bare en liten del av disse.

 • 08.08.2017 17:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 138 treff

3 av 10 treff

#27414: Utsikt mot Kikutmassivet over Åbortjern i Osmarka

I følge Markadatabasens eneste sommerbilde av Åbortjern i Osmarka er dette vannet som venter på vintersesongen. Men det er ikke så verst om sommeren heller: utsikt mot Kikutmassivet over fortsatt gule vannliljer, og på myrene i syd mer enn nok molter til å mette to mager. Men moltene begynner å bli overmodne nå.

 • 08.08.2017 16:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 173 treff
4 av 10 treff

#27417: Åpent lende

Hogst forandrer landskapet. Det er blitt åpent langs veien mellom Damtjern og Åsa, etter at det er felt mange trær den siste tiden.

 • 08.08.2017 15:53 - av Nina Didriksen,
 • 114 treff

5 av 10 treff

#27420: Mosjøen i Østmarka

Vi ser vannet mot nord, med Pølseberget lengst bak - fra en nydelig raste- og badeplass som kalles Sandbuktodden.

 • 08.08.2017 15:43 - av Lise Henriksen,
 • 353 treff
6 av 10 treff

#27413: Grønn foss i Fyllingselva mot Bjørnsjøen

I forbindelse med oppgradering av elveløpet for fløting ble den brattere nedre delen mot Bjørnsjøen utsprengt og bunnen ryddet. Med dette ble det gode forhold for grønn begroing i løpet av sommeren.

 • 08.08.2017 14:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 149 treff

7 av 10 treff

#27412: Skåmur i Fyllingselva mellom Løken og hengebrua

Fyllingselva var allerede på slutten av 1700-tallet en viktig fløtningselv mellom Østre Fyllingen og Bjørnsjøen. I 1878 ble det bygget ny gråsteinsdemning ved Fyllingen, og resten av elveløpet ble oppgradert blant annet med denne lange skåmuren fra Løken og nedover. En skikkelig mur av tilhogd gråstein som har motstått tidens tann vel.

 • 08.08.2017 14:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • 152 treff
8 av 10 treff

#27411: Hengebrua over Fyllingselva i froskeperspektiv

Hengebrua over Fyllingselva er fotografert i mange vinkler fra før, men ikke i froskeperspektiv. Fra Aties ståsted er det et glimt av Bjørnsjøen gjennom den tette vegetasjonen langs elva.

 • 08.08.2017 14:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 367 treff

9 av 10 treff

#27410: Beverhytte ved Løken i Fyllingselva

Bilde nr. 25917 viser bevergnag ved Løken i Fyllingselva, og nevner også en beverhytte på sydsiden av vannet. Her er beverhytta litt til høyre for midten av bildet. Siden det ikke er ferske bevergnag ved vannet, er den nok fraflyttet.

 • 08.08.2017 13:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 196 treff
10 av 10 treff

#27409: Rundbladet soldogg i blomst på myra vest for Åbortjern i Osmarka

Soldogg er små, uanselige insektetende planter med klebrige «fingre» på bladene. Ikke sjeldne, men lette å overse. To arter i Marka: rundbladet som på bildet, og smalbladet. De vokser gjerne mellom annen vegetasjon på meget våte steder og er vanskelige å fotografere. Akkurat dette eksemplaret er litt uvanlig siden det vokser på naken myrjord. Barnålen i nedre venstre hjørne viser hvor liten planten er.

 • 08.08.2017 13:02 - av Odd Tore Saugerud,
 • 293 treff