• darkblurbg
  Sola og vinden smelter isen

  Vi som går på skøyter, har slike staver for å sjekke isen. Det var ikke mulig å gå lengre enn det han gjorde her. Vi måtte gå rundt øya for å finne is som holdt, for å sitte på fast grunn i pausa. Våren er i sterk fremgang, og ferdsel på is nå krever betydelig kunnskap om våris. Legg merke til sk...

  Krokskogen - Hole, 26.04.2021 11:44 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Garantert vår siste skøytetur i Marka denne sesongen

  Det finnes fortsatt litt is på Øyangen som er skøytbar, og vi prøvde oss litt på trass. Det ble ikke mange meterne, og nå vasker vi utstyret, sliper skøytene og setter dem inn med olje. NB! Nå smelter isen fra både over- og undersiden, og dessuten fra land. Våren er i anmarsj! Vi hadde komplett u...

  Krokskogen - Hole, 26.04.2021 10:09 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Sjekk og måling av isen på Øyangen

  På Øyangen var det i dag 23 cm sørpeis, 10 cm vann/sørpe (mellomlag) og 13 cm stålis i nedbryting, til sammen 46 cm. Men bare bæring på øverste laget, som sola snart tar. Varmen fra grunnen spiser opp isen fra undersiden. Så den stålisen som var der, er i ferd med å bli borte. Dataen ble delt med...

  Krokskogen - Hole, 26.04.2021 09:25 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Spor etter Lorerunden

  Over jordene nord for Stein gård går skiløypa kalt Lorerunden. Vinterens skitraseer skimtes som lysere striper på alle de upløyde jordene på hver side av hovedveien over Steinssletta. Her står vi ved broen over Evja.

  Krokskogen - Hole, 24.04.2021 14:31 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Et svært sjeldent syn i Norge

  De siste dagene har en kuhegre oppholdt seg ved Steinsvika. Denne fuglen har sitt naturlige område på langt sørligere trakter, så dette er en riktig godbit for fugleinteresserte. Vi var heldige og så den, men damene på bildet er her konsentrert om andre arter i naturreservatet. Vi så også blant a...

  Krokskogen - Hole, 24.04.2021 14:16 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Lokalt minnesmerke

  Ifølge historien ble noen svenske karolinere drept av folk i bygda etter slaget på Norderhov i 1716. Oppslaget forteller mer om historien. For skiinteresserte henger hendelsene sammen med det tradisjonsrike Grenaderløpet, et ni mil langt turrenn mellom Hakadal og Asker. Det står et annet relevant...

  Krokskogen - Hole, 24.04.2021 11:03 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Svensker ble drept i 1716

  Historien forteller at noen svenske karolinere ble drept av almuen etter slaget på Norderhov i 1716. De skal ha blitt begravet her, noen meter fra hovedstien nord for Gullerudtjern. På den andre siden av minnesmerket, ned en bratt skrent utenfor venstre bildekant, går den gamle skiløypa som komme...

  Krokskogen - Hole, 24.04.2021 11:02 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Lønnsom avstikker i Gullerudmarka

  Fra hovedstien som går parallelt med Hadelandsvegen (fylkesvei 241), kan vi gå noen meter inn i skogen og se et minnesmerke. Historien forteller at noen svenske karolinere ble drept av almuen etter slaget på Norderhov i 1716.

  Krokskogen - Hole, 24.04.2021 11:01 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Giftig blomstring i gammel skiløype

  Rett nord for Gullerudtjern blir den gamle skiløypa smal og bratt igjen, etter et åpent strekk over et hogstfelt. Tysbasten er vakker i blomst, men giftig.

  Krokskogen - Hole, 24.04.2021 10:52 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Ned til Opptur

  Den gamle og fremdeles rødmerkede skiløypa fra Røstjern-området krysser Ringkollveien et par kilometer fra Klekken, og går bratt nedover i lia. Nå er den en fin sti som benyttes av både syklister og hester, ut fra sporene å dømme. Her nede på flata rett nord for Gullerudtjern er den også blåmerke...

  Krokskogen - Hole, 24.04.2021 10:45 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Gammel rødmerking er bevart i hogstfeltet

  Til høyre for merkestubben skimtes Gaustatoppen. Der er det fremdeles nok av snø for ivrige skifolk, i motsetning til her nede i Gullerudmarka, ikke så langt fra Klekken. Blåveisen lyser mot oss, og en snau kilometer eller så videre kommer vi til Gullerudtjernet. Løypa er merket som historisk, og...

  Krokskogen - Hole, 24.04.2021 10:42 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Oppover eller bortover

  Vi er et stykke nedi den gamle skiløypa som kommer fra Røstjern-området ved Ringkollveien, krysser Ringkollveien et par kilometer over Klekken og fortsetter gjennom Gullerudmarka i lavlandet og på kartet, nesten helt til Ringerike sykehus. Her ser fotografen tilbake, skiløypa er den til venstre, ...

  Krokskogen - Hole, 24.04.2021 10:20 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Nye tider i gammel løype

  To terrengsyklister suste ned stien som tar av nedover fra Ringkollveien et par kilometer fra Klekken. Den er merket som historisk (og dermed nedlagt) skiløype. Rødmerkingen er fremdeles intakt. For mange av dagens skiløpere vil den nok by på atskillige utfordringer både opp og ned, bratt som den...

  Krokskogen - Hole, 24.04.2021 10:17 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Stille i Ringkollbommen

  Tidlig lørdag formiddag var det i løpet av en halvtime én bil som kjørte opp Ringkollveien, i motsetning til for en måned eller to siden, da det var nærmest rushlignende tilstander.

  Krokskogen - Hole, 24.04.2021 09:58 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Skauleis på skaren mot Vambutjern

  Nattefrost gjør at det ennå er flott på skaren mot Vambutjern og Viksetra.

  Krokskogen - Hole, 24.04.2021 09:01 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Brannvesenet rykket ut

  Vi så fra Jaklefoss at det veltet opp røyk i Gullerudmarka, og brannvesenet rykket ut for å sjekke. Det var heldigvis ikke skogbrann, men bråtebrann. Bonden hadde ifølge brannvesenet tatt alle forholdsregler, men det er grunn til å være på vakt nå som vegetasjonen er svært tørr, og det blåste kra...

  Krokskogen - Hole, 23.04.2021 20:10 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Fint føre på Stubdalsflaka i slutten av april

  Det er lenge siden løypa på Stubdalsflaka ble preparert, men det spiller liten rolle når det er frost om natten og noen få varmegrader om dagen. Sneen bærer, også utenfor løypene.

  Krokskogen - Hole, 23.04.2021 15:45 - Vigdis Jynge
 • darkblurbg
  Isen ligger i Vassendvika

  Her har isen på Storflåtan løsnet fra land, og løypestikkene er tatt inn. Her er veien beste og sikreste alternativ.

  Krokskogen - Hole, 23.04.2021 14:50 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Veien mellom Damtjern og Storflåtan er snart klar til å sykles på

  Det er teleløsing, og en par syklister hadde prøvd seg. Litt is noen plasser, så best på beina i dag.

  Krokskogen - Hole, 23.04.2021 14:40 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Isen på Damtjern har løsnet fra land

  Damtjern har vært tappet ned, og er i ferd med å fylles opp. Så isen har løsnet fra land. Bildet er tatt fra demningen. Tynn is i det mørke feltet etter nattas kulde.

  Krokskogen - Hole, 23.04.2021 14:04 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Vil du spare 900 kroner i parkering?

  Dette er en snuplass, det er parkering forbudt og kommunen har startet med kontroller her. Det koster 50 kroner å parkere på plassen innenfor varmestua. Bota for ikke å betale er 950 kroner, så det kan være lønnsomt å betale de 50 kronene, alternativt parkere noen hundre meter lenger ned, der det...

  Krokskogen - Hole, 23.04.2021 14:00 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  God plass på parkering ved veien opp til Løvlia

  Eneste bilen her i dag. Litt sur vind og mellomsesong får ta noe av skylda.

  Krokskogen - Hole, 23.04.2021 13:56 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Kongefurua på Løvliflaka

  Det var fint føre og nok sne i traseen fra Løvlia til Stubdalsflaka 23. arpil. Noen kaller denne furua for kongefurua. Den har fått sterk konkurranse av en yngre furu som vokser tett inntil den, og som ikke har brukket topp. Den yngre furua er nok høyere, men ikke så vakker.

  Krokskogen - Hole, 23.04.2021 11:31 - Vigdis Jynge
 • darkblurbg
  Låven på Løvlia i vårlige omgivelser

  Vårskitur var så absolutt mulig i området rundt Løvlia 23. april. Stikkene på vannene var tatt inn, men i terrenget bar sneen, også utenfor løypene.

  Krokskogen - Hole, 23.04.2021 11:16 - Vigdis Jynge
 • darkblurbg
  Vårlig på Løvlia 21. april

  Bakken opp til Løvlia fra Nibbitjern eller Stormyr ligger utsatt til i solsteken. Derfor blir denne bakken den føste som blir snefri i området. Ikke la deg lure av dette blidet, tatt 21. april. Det var fine løyper i området rundt Løvlia.

  Krokskogen - Hole, 21.04.2021 14:04 - Vigdis Jynge
 • darkblurbg
  Badesesongen i gang ved Steinsbystranda

  Det er flere dager siden isen gikk, og med meldt væromslag, passet det med et forfriskende bad etter dagens tur. Coronavennelig også, for det ingen andre på stranda, til tross for sol og 15 grader på land.

  Krokskogen - Hole, 20.04.2021 15:55 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Noen har snudd skiltstaken ved Kalkverket nesten 90 grader

  Litt artig for oss som er kjent, men sikkert ikke like morsomt for de som ikke får det med seg.

  Krokskogen - Hole, 20.04.2021 14:27 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Åsaporten og Tolpinrudsvingen

  Tolpinrudsvingen er gamleveien rundt åsryggen. Her er det flott å sykle, og du slipper tunnelen. Veien gjennom Åsa har dessverre blitt en omkjøringsvei for hyttetrafikken, og det kjøres ofte fort her fredag ettermiddag fra Oslo, og søndager mot Sundvollen.

  Krokskogen - Hole, 20.04.2021 14:22 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Håkenstad gård

  Flott gård sydvest for Ultvettjern. Veien her går nesten til Jaklefoss. Klart og fint, men kaldt i dag.

  Krokskogen - Hole, 20.04.2021 13:11 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Is på Ultvettjern

  Dårlig is her, men stien langs tjernet er flott. Dryyr er en del av Ultvettjern naturreservat. Området rundt er en del av Ultvettjern landskapsvernområde. Våren er på vei.

  Krokskogen - Hole, 20.04.2021 12:41 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Is på Grunntjern

  Her er det våris, best å holde seg på land. Bildet er tatt fra østsida mot vest.

  Krokskogen - Hole, 20.04.2021 12:20 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Steinssletta og Ringåsen sett fra Ultvetåsen

  Forbausende bra utsikt fra denne stien. Gården Vaker midt i bildet.

  Krokskogen - Hole, 20.04.2021 11:41 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Rester av gamleveien ved Kalkverket (nord for Bakåsen)

  Her var det merket som sti på kartet, men den er gjengrodd. Har dette flotte, gamle huset vært en husmannsplass, kanskje? Når bladene kommer, blir det lite sikt her.

  Krokskogen - Hole, 20.04.2021 11:17 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  God plass på Kalkverket i dag

  Sol, men kjølig. Hadde med fleecehansker. Kalkverket er et fint utgangspunkt for å gå på stier inn i Gullerudmarka. Jeg skulle gå åskammen mellom Ultvet og Vakermoen opp i dag (Ultvetåsen), og den navnløse åskammen vest for Ultvet ned.

  Krokskogen - Hole, 20.04.2021 11:12 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Best føre tidlig på dagen

  I dag hadde Skiforeningens løypebas preparert skispor på Djupdalsveien (fra Høymyr ved Sollihøgda), og videre forbi Kneikasetra til Kleivstua. Det ble en varm dag på Krokskogen, og føret var best før lunsj.

  Krokskogen - Hole, 17.04.2021 10:27 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Vinter og vår i skjønn forening

  Selv om våren tydelig er i anmarsj, er det mye vinter igjen her nord i Marka. Store deler av løypene hadde helt tørr snø. Bildet er tatt nord for Spålen.

  Krokskogen - Hole, 16.04.2021 12:00 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Skuterspor i furuskog

  I vakkert furulandskap under Rughaug slynget dette skutersporet seg på kryss av hovedløypa mot Spålen.

  Krokskogen - Hole, 16.04.2021 11:35 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  WOW!

  Førstemann i løypa av disse to var på utsiktspunktet ved Borgersetra for første gang, og ble mektig imponert over det de så. Begeistrede rop hørtes lang vei!

  Krokskogen - Hole, 16.04.2021 10:51 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Spesiell is i år på Tyrifjorden

  Steinsfjorden er helt isfri, men i denne delen i Tyrifjorden sør for Kroksund, har isen holdt seg lenge. Kan ikke huske at dette har skjedd før. Dette er gråblå, langtkommen våris, trolig uten bæreevne. Men det at det er kaldt om natta, vindstille og at den er nesten landfast, hjelper nok noe.

  Krokskogen - Hole, 15.04.2021 11:56 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Brannvesenet brente ned klubbhuset på Kleiva i dag

  Brannvesenet brente ned klubbhuset på Kleiva i dag som en øvelse, og dette var glohaugen etter et par timer.

  Krokskogen - Hole, 15.04.2021 11:40 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Silkeføre i april

  Jammen ble det ikke en tur i nykjørte skuterspor med silkeføre denne aprilformiddagen også.

  Krokskogen - Hole, 15.04.2021 10:05 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Litt bæring må til

  Som vanlig var det litt skrint her i bakken der sola står på som verst, men forholdene var ellers gode, særlig etter Storebekkhytta.

  Krokskogen - Hole, 15.04.2021 08:45 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Flotte forhold i treningsrunden på Ringkollen  Krokskogen - Hole, 14.04.2021 08:34 - Børre Næss
 • darkblurbg
  Åpent og fint i lysløypa ved Kleivstua

  Utrolig hva litt hugst gjør. Men i dag var været litt som i Bergen, med sol, snø, hagl og regn i en evig runddans. Men flotte forhold på ny snø.

  Krokskogen - Hole, 13.04.2021 14:56 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Gapahuken på Kleivmyra har rett plassering

  Det er mye sol her, og tilkomsten er mye blitt bedre enn til der gapahuken stod tidligere. Den blir mer brukt også, spesielt i disse koronatider. Det ligger litt utsty her. Det er flyttet ut av klubbhuset, som skal brennes ned. Bålpanna er klar her også, men du må ha med ved selv.

  Krokskogen - Hole, 13.04.2021 14:44 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Klubbhuset på Kleivstua er ryddet, og skal brennes ned

  Et nytt bygg er godkjent. Det trengs, for dette er både skjevt og slitt, og er egentlige ei påbygd brakke. Blir dette det siste bildet av klubbhuset?

  Krokskogen - Hole, 13.04.2021 14:42 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Alene på Sørsetra

  Det fristet å sitte i stabbursveggen, og jeg hadde med både mat, drikke, samt litt ved til å fyre i bålpanna, så jeg fikk varmt ostesmørbrød. Trivelig her, selv om det var stengt.

  Krokskogen - Hole, 13.04.2021 13:32 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Vår v.2 ved Femputtene 13. april

  For noen dager siden var løypa preget av vår og varme, og prepareringen var offisielt avsluttet. Men etter at det falt rundt 30 cm snø siste døgn, stilte Skiforeningen med nypreparerte spor denne apriltirsdagen.

  Krokskogen - Hole, 13.04.2021 13:06 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Nesten julestemning

  Nysnøen på trærne er i ferd med å smelte, men det manglet ikke på jule- eller kanskje påskemotiver rundt Ringkollen tirsdag 13. april. Her ved Femputt-krysset var nysnødybden opp mot 30 cm.

  Krokskogen - Hole, 13.04.2021 13:02 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Føles som påske, men delvis tørr nysnø på Åboråsen

  Så ingen her, men en person hadde gått før meg. Den skiløperen må ha vært liten og lett, for det var smalspora og hadde ikke sunket nedi. Meget flotte forhold.

  Krokskogen - Hole, 13.04.2021 12:26 - Morten Synstelien

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#37341: Sola og vinden smelter isen

Vi som går på skøyter, har slike staver for å sjekke isen. Det var ikke mulig å gå lengre enn det han gjorde her. Vi måtte gå rundt øya for å finne is som holdt, for å sitte på fast grunn i pausa. Våren er i sterk fremgang, og ferdsel på is nå krever betydelig kunnskap om våris. Legg merke til skrittstroppen, som gjør at vi flyter på sekken, om vi går igjennom. I sekken er det flyteelement og tørre klær.

 • 26.04.2021 11:44 - av Morten Synstelien,
 • 10 treff
2 av 50 treff

#37340: Garantert vår siste skøytetur i Marka denne sesongen

Det finnes fortsatt litt is på Øyangen som er skøytbar, og vi prøvde oss litt på trass. Det ble ikke mange meterne, og nå vasker vi utstyret, sliper skøytene og setter dem inn med olje. NB! Nå smelter isen fra både over- og undersiden, og dessuten fra land. Våren er i anmarsj! Vi hadde komplett utstyr og kompetanse, men vårisen er skummel, så mitt råd er å holde seg unna den nå.

 • 26.04.2021 10:09 - av Morten Synstelien,
 • 25 treff

3 av 50 treff

#37339: Sjekk og måling av isen på Øyangen

På Øyangen var det i dag 23 cm sørpeis, 10 cm vann/sørpe (mellomlag) og 13 cm stålis i nedbryting, til sammen 46 cm. Men bare bæring på øverste laget, som sola snart tar. Varmen fra grunnen spiser opp isen fra undersiden. Så den stålisen som var der, er i ferd med å bli borte. Dataen ble delt med NVE og iskart.no. Blidet er tatt nordover fra Jonsetangen.

 • 26.04.2021 09:25 - av Morten Synstelien,
 • 12 treff
4 av 50 treff

#37328: Spor etter Lorerunden

Over jordene nord for Stein gård går skiløypa kalt Lorerunden. Vinterens skitraseer skimtes som lysere striper på alle de upløyde jordene på hver side av hovedveien over Steinssletta. Her står vi ved broen over Evja.

 • 24.04.2021 14:31 - av Nina Didriksen,
 • 4 treff

5 av 50 treff

#37329: Et svært sjeldent syn i Norge

De siste dagene har en kuhegre oppholdt seg ved Steinsvika. Denne fuglen har sitt naturlige område på langt sørligere trakter, så dette er en riktig godbit for fugleinteresserte. Vi var heldige og så den, men damene på bildet er her konsentrert om andre arter i naturreservatet. Vi så også blant annet årets første (for oss) tårnfalk, sivspurv, skogsnipe, vipe, musvåk og rådyr. I bakgrunnen Krokskog-stupet med Gyrihaugen.

 • 24.04.2021 14:16 - av Nina Didriksen,
 • 9 treff
6 av 50 treff

#37336: Lokalt minnesmerke

Ifølge historien ble noen svenske karolinere drept av folk i bygda etter slaget på Norderhov i 1716. Oppslaget forteller mer om historien. For skiinteresserte henger hendelsene sammen med det tradisjonsrike Grenaderløpet, et ni mil langt turrenn mellom Hakadal og Asker. Det står et annet relevant minnesmerke på den andre siden av fylkesvei 241, litt nærmere Klekken. Dette er så vidt synlig fra hovedveien.

 • 24.04.2021 11:03 - av Nina Didriksen,
 • 2 treff

7 av 50 treff

#37335: Svensker ble drept i 1716

Historien forteller at noen svenske karolinere ble drept av almuen etter slaget på Norderhov i 1716. De skal ha blitt begravet her, noen meter fra hovedstien nord for Gullerudtjern. På den andre siden av minnesmerket, ned en bratt skrent utenfor venstre bildekant, går den gamle skiløypa som kommer ned fra Røstjern-området ved Ringkollen.

 • 24.04.2021 11:02 - av Nina Didriksen,
 • 2 treff
8 av 50 treff

#37334: Lønnsom avstikker i Gullerudmarka

Fra hovedstien som går parallelt med Hadelandsvegen (fylkesvei 241), kan vi gå noen meter inn i skogen og se et minnesmerke. Historien forteller at noen svenske karolinere ble drept av almuen etter slaget på Norderhov i 1716.

 • 24.04.2021 11:01 - av Nina Didriksen,
 • 3 treff

9 av 50 treff

#37319: Giftig blomstring i gammel skiløype

Rett nord for Gullerudtjern blir den gamle skiløypa smal og bratt igjen, etter et åpent strekk over et hogstfelt. Tysbasten er vakker i blomst, men giftig.

 • 24.04.2021 10:52 - av Nina Didriksen,
 • 8 treff
10 av 50 treff

#37320: Ned til Opptur

Den gamle og fremdeles rødmerkede skiløypa fra Røstjern-området krysser Ringkollveien et par kilometer fra Klekken, og går bratt nedover i lia. Nå er den en fin sti som benyttes av både syklister og hester, ut fra sporene å dømme. Her nede på flata rett nord for Gullerudtjern er den også blåmerket som en del av DNTs skoleopplegg «Opptur». Noe særlig mer informasjon, som kartinntegning og rutebeskrivelse, lot seg ikke oppdrive med et nettsøk i felt.

 • 24.04.2021 10:45 - av Nina Didriksen,
 • 2 treff

11 av 50 treff

#37323: Gammel rødmerking er bevart i hogstfeltet

Til høyre for merkestubben skimtes Gaustatoppen. Der er det fremdeles nok av snø for ivrige skifolk, i motsetning til her nede i Gullerudmarka, ikke så langt fra Klekken. Blåveisen lyser mot oss, og en snau kilometer eller så videre kommer vi til Gullerudtjernet. Løypa er merket som historisk, og det er lenge siden den ble preppet fra Ringkollen-/Røstjern-området og hit ned.

 • 24.04.2021 10:42 - av Nina Didriksen,
 • 9 treff
12 av 50 treff

#37322: Oppover eller bortover

Vi er et stykke nedi den gamle skiløypa som kommer fra Røstjern-området ved Ringkollveien, krysser Ringkollveien et par kilometer over Klekken og fortsetter gjennom Gullerudmarka i lavlandet og på kartet, nesten helt til Ringerike sykehus. Her ser fotografen tilbake, skiløypa er den til venstre, mens den blåmerkede stien til høyre er merket Opptur og går til bl.a. Friluftshuset i Åsa.

 • 24.04.2021 10:20 - av Nina Didriksen,
 • 1 treff

13 av 50 treff

#37321: Nye tider i gammel løype

To terrengsyklister suste ned stien som tar av nedover fra Ringkollveien et par kilometer fra Klekken. Den er merket som historisk (og dermed nedlagt) skiløype. Rødmerkingen er fremdeles intakt. For mange av dagens skiløpere vil den nok by på atskillige utfordringer både opp og ned, bratt som den er.

 • 24.04.2021 10:17 - av Nina Didriksen,
 • 2 treff
14 av 50 treff

#37298: Stille i Ringkollbommen

Tidlig lørdag formiddag var det i løpet av en halvtime én bil som kjørte opp Ringkollveien, i motsetning til for en måned eller to siden, da det var nærmest rushlignende tilstander.

 • 24.04.2021 09:58 - av Nina Didriksen,
 • 2 treff

15 av 50 treff

#37301: Skauleis på skaren mot Vambutjern

Nattefrost gjør at det ennå er flott på skaren mot Vambutjern og Viksetra.

 • 24.04.2021 09:01 - av Torgeir Stenstad,
 • 7 treff
16 av 50 treff

#37300: Brannvesenet rykket ut

Vi så fra Jaklefoss at det veltet opp røyk i Gullerudmarka, og brannvesenet rykket ut for å sjekke. Det var heldigvis ikke skogbrann, men bråtebrann. Bonden hadde ifølge brannvesenet tatt alle forholdsregler, men det er grunn til å være på vakt nå som vegetasjonen er svært tørr, og det blåste kraftig nordavind.

 • 23.04.2021 20:10 - av Nina Didriksen,
 • 1 treff

17 av 50 treff

#37333: Fint føre på Stubdalsflaka i slutten av april

Det er lenge siden løypa på Stubdalsflaka ble preparert, men det spiller liten rolle når det er frost om natten og noen få varmegrader om dagen. Sneen bærer, også utenfor løypene.

 • 23.04.2021 15:45 - av Vigdis Jynge,
 • 5 treff
18 av 50 treff

#37314: Isen ligger i Vassendvika

Her har isen på Storflåtan løsnet fra land, og løypestikkene er tatt inn. Her er veien beste og sikreste alternativ.

 • 23.04.2021 14:50 - av Morten Synstelien,
 • 3 treff

19 av 50 treff

#37313: Veien mellom Damtjern og Storflåtan er snart klar til å sykles på

Det er teleløsing, og en par syklister hadde prøvd seg. Litt is noen plasser, så best på beina i dag.

 • 23.04.2021 14:40 - av Morten Synstelien,
 • 1 treff
20 av 50 treff

#37312: Isen på Damtjern har løsnet fra land

Damtjern har vært tappet ned, og er i ferd med å fylles opp. Så isen har løsnet fra land. Bildet er tatt fra demningen. Tynn is i det mørke feltet etter nattas kulde.

 • 23.04.2021 14:04 - av Morten Synstelien,
 • 1 treff

21 av 50 treff

#37311: Vil du spare 900 kroner i parkering?

Dette er en snuplass, det er parkering forbudt og kommunen har startet med kontroller her. Det koster 50 kroner å parkere på plassen innenfor varmestua. Bota for ikke å betale er 950 kroner, så det kan være lønnsomt å betale de 50 kronene, alternativt parkere noen hundre meter lenger ned, der det er gratis å stå. Tømmerbilene snur her. Isen ligger fortsatt på Damtjern, men er løsnet fra land.

 • 23.04.2021 14:00 - av Morten Synstelien,
 • 14 treff
22 av 50 treff

#37310: God plass på parkering ved veien opp til Løvlia

Eneste bilen her i dag. Litt sur vind og mellomsesong får ta noe av skylda.

 • 23.04.2021 13:56 - av Morten Synstelien,
 • 2 treff

23 av 50 treff

#37332: Kongefurua på Løvliflaka

Det var fint føre og nok sne i traseen fra Løvlia til Stubdalsflaka 23. arpil. Noen kaller denne furua for kongefurua. Den har fått sterk konkurranse av en yngre furu som vokser tett inntil den, og som ikke har brukket topp. Den yngre furua er nok høyere, men ikke så vakker.

 • 23.04.2021 11:31 - av Vigdis Jynge,
 • 2 treff
24 av 50 treff

#37330: Låven på Løvlia i vårlige omgivelser

Vårskitur var så absolutt mulig i området rundt Løvlia 23. april. Stikkene på vannene var tatt inn, men i terrenget bar sneen, også utenfor løypene.

 • 23.04.2021 11:16 - av Vigdis Jynge,
 • 4 treff

25 av 50 treff

#37331: Vårlig på Løvlia 21. april

Bakken opp til Løvlia fra Nibbitjern eller Stormyr ligger utsatt til i solsteken. Derfor blir denne bakken den føste som blir snefri i området. Ikke la deg lure av dette blidet, tatt 21. april. Det var fine løyper i området rundt Løvlia.

 • 21.04.2021 14:04 - av Vigdis Jynge,
 • 5 treff
26 av 50 treff

#37283: Badesesongen i gang ved Steinsbystranda

Det er flere dager siden isen gikk, og med meldt væromslag, passet det med et forfriskende bad etter dagens tur. Coronavennelig også, for det ingen andre på stranda, til tross for sol og 15 grader på land.

 • 20.04.2021 15:55 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff

27 av 50 treff

#37309: Noen har snudd skiltstaken ved Kalkverket nesten 90 grader

Litt artig for oss som er kjent, men sikkert ikke like morsomt for de som ikke får det med seg.

 • 20.04.2021 14:27 - av Morten Synstelien,
 • 1 treff
28 av 50 treff

#37308: Åsaporten og Tolpinrudsvingen

Tolpinrudsvingen er gamleveien rundt åsryggen. Her er det flott å sykle, og du slipper tunnelen. Veien gjennom Åsa har dessverre blitt en omkjøringsvei for hyttetrafikken, og det kjøres ofte fort her fredag ettermiddag fra Oslo, og søndager mot Sundvollen.

 • 20.04.2021 14:22 - av Morten Synstelien,
 • 1 treff

29 av 50 treff

#37307: Håkenstad gård

Flott gård sydvest for Ultvettjern. Veien her går nesten til Jaklefoss. Klart og fint, men kaldt i dag.

 • 20.04.2021 13:11 - av Morten Synstelien,
 • 4 treff
30 av 50 treff

#37306: Is på Ultvettjern

Dårlig is her, men stien langs tjernet er flott. Dryyr er en del av Ultvettjern naturreservat. Området rundt er en del av Ultvettjern landskapsvernområde. Våren er på vei.

 • 20.04.2021 12:41 - av Morten Synstelien,
 • 1 treff

31 av 50 treff

#37305: Is på Grunntjern

Her er det våris, best å holde seg på land. Bildet er tatt fra østsida mot vest.

 • 20.04.2021 12:20 - av Morten Synstelien,
 • 5 treff
32 av 50 treff

#37303: Steinssletta og Ringåsen sett fra Ultvetåsen

Forbausende bra utsikt fra denne stien. Gården Vaker midt i bildet.

 • 20.04.2021 11:41 - av Morten Synstelien,
 • 1 treff

33 av 50 treff

#37304: Rester av gamleveien ved Kalkverket (nord for Bakåsen)

Her var det merket som sti på kartet, men den er gjengrodd. Har dette flotte, gamle huset vært en husmannsplass, kanskje? Når bladene kommer, blir det lite sikt her.

 • 20.04.2021 11:17 - av Morten Synstelien,
 • 4 treff
34 av 50 treff

#37302: God plass på Kalkverket i dag

Sol, men kjølig. Hadde med fleecehansker. Kalkverket er et fint utgangspunkt for å gå på stier inn i Gullerudmarka. Jeg skulle gå åskammen mellom Ultvet og Vakermoen opp i dag (Ultvetåsen), og den navnløse åskammen vest for Ultvet ned.

 • 20.04.2021 11:12 - av Morten Synstelien,
 • 1 treff

35 av 50 treff

#37270: Best føre tidlig på dagen

I dag hadde Skiforeningens løypebas preparert skispor på Djupdalsveien (fra Høymyr ved Sollihøgda), og videre forbi Kneikasetra til Kleivstua. Det ble en varm dag på Krokskogen, og føret var best før lunsj.

 • 17.04.2021 10:27 - av Erik Unneberg,
 • 13 treff
36 av 50 treff

#37269: Vinter og vår i skjønn forening

Selv om våren tydelig er i anmarsj, er det mye vinter igjen her nord i Marka. Store deler av løypene hadde helt tørr snø. Bildet er tatt nord for Spålen.

 • 16.04.2021 12:00 - av Jørgen Øverbye,
 • 14 treff

37 av 50 treff

#37267: Skuterspor i furuskog

I vakkert furulandskap under Rughaug slynget dette skutersporet seg på kryss av hovedløypa mot Spålen.

 • 16.04.2021 11:35 - av Jørgen Øverbye,
 • 9 treff
38 av 50 treff

#37268: WOW!

Førstemann i løypa av disse to var på utsiktspunktet ved Borgersetra for første gang, og ble mektig imponert over det de så. Begeistrede rop hørtes lang vei!

 • 16.04.2021 10:51 - av Jørgen Øverbye,
 • 19 treff

39 av 50 treff

#37263: Spesiell is i år på Tyrifjorden

Steinsfjorden er helt isfri, men i denne delen i Tyrifjorden sør for Kroksund, har isen holdt seg lenge. Kan ikke huske at dette har skjedd før. Dette er gråblå, langtkommen våris, trolig uten bæreevne. Men det at det er kaldt om natta, vindstille og at den er nesten landfast, hjelper nok noe.

 • 15.04.2021 11:56 - av Morten Synstelien,
 • 4 treff
40 av 50 treff

#37265: Brannvesenet brente ned klubbhuset på Kleiva i dag

Brannvesenet brente ned klubbhuset på Kleiva i dag som en øvelse, og dette var glohaugen etter et par timer.

 • 15.04.2021 11:40 - av Morten Synstelien,
 • 12 treff

41 av 50 treff

#37262: Silkeføre i april

Jammen ble det ikke en tur i nykjørte skuterspor med silkeføre denne aprilformiddagen også.

 • 15.04.2021 10:05 - av Jørgen Øverbye,
 • 19 treff
42 av 50 treff

#37261: Litt bæring må til

Som vanlig var det litt skrint her i bakken der sola står på som verst, men forholdene var ellers gode, særlig etter Storebekkhytta.

 • 15.04.2021 08:45 - av Jørgen Øverbye,
 • 18 treff

43 av 50 treff
44 av 50 treff

#37251: Åpent og fint i lysløypa ved Kleivstua

Utrolig hva litt hugst gjør. Men i dag var været litt som i Bergen, med sol, snø, hagl og regn i en evig runddans. Men flotte forhold på ny snø.

 • 13.04.2021 14:56 - av Morten Synstelien,
 • 2 treff

45 av 50 treff

#37254: Gapahuken på Kleivmyra har rett plassering

Det er mye sol her, og tilkomsten er mye blitt bedre enn til der gapahuken stod tidligere. Den blir mer brukt også, spesielt i disse koronatider. Det ligger litt utsty her. Det er flyttet ut av klubbhuset, som skal brennes ned. Bålpanna er klar her også, men du må ha med ved selv.

 • 13.04.2021 14:44 - av Morten Synstelien,
 • 4 treff
46 av 50 treff

#37253: Klubbhuset på Kleivstua er ryddet, og skal brennes ned

Et nytt bygg er godkjent. Det trengs, for dette er både skjevt og slitt, og er egentlige ei påbygd brakke. Blir dette det siste bildet av klubbhuset?

 • 13.04.2021 14:42 - av Morten Synstelien,
 • 3 treff

47 av 50 treff

#37255: Alene på Sørsetra

Det fristet å sitte i stabbursveggen, og jeg hadde med både mat, drikke, samt litt ved til å fyre i bålpanna, så jeg fikk varmt ostesmørbrød. Trivelig her, selv om det var stengt.

 • 13.04.2021 13:32 - av Morten Synstelien,
 • 2 treff
48 av 50 treff

#37242: Vår v.2 ved Femputtene 13. april

For noen dager siden var løypa preget av vår og varme, og prepareringen var offisielt avsluttet. Men etter at det falt rundt 30 cm snø siste døgn, stilte Skiforeningen med nypreparerte spor denne apriltirsdagen.

 • 13.04.2021 13:06 - av Nina Didriksen,
 • 5 treff

49 av 50 treff

#37241: Nesten julestemning

Nysnøen på trærne er i ferd med å smelte, men det manglet ikke på jule- eller kanskje påskemotiver rundt Ringkollen tirsdag 13. april. Her ved Femputt-krysset var nysnødybden opp mot 30 cm.

 • 13.04.2021 13:02 - av Nina Didriksen,
 • 7 treff
50 av 50 treff

#37252: Føles som påske, men delvis tørr nysnø på Åboråsen

Så ingen her, men en person hadde gått før meg. Den skiløperen må ha vært liten og lett, for det var smalspora og hadde ikke sunket nedi. Meget flotte forhold.

 • 13.04.2021 12:26 - av Morten Synstelien,
 • 2 treff